Jest praca w Dziale Sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Czteropiętrowa kamienica o jasnej elewacji i secesyjnych zdobieniach, siedziba Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Muzeum Mazowieckie w Płocku ogłasza rekrutację na stanowisko:

Asystenta/ Adiunkta

w Dziale Sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Opis stanowiska

 • gromadzenie, opieka nad powierzonymi zbiorami Działu Sztuki
 • tworzenie kart katalogu naukowego nowych nabytków,
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych,
 • sporządzanie dokumentacji opisowej obiektów do wniosków na Komisję Zakupu Muzealiów,
 • przygotowywanie wystaw czasowych,
 • realizowanie kwerend,
 • inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum w formie wykładów, publikacji, artykułów, przygotowania tekstów katalogów oraz opracowań na potrzeby wydawnictwa bądź promocji, edukacji,
 • przygotowywanie materiałów do folderów, ulotek, materiałów edukacyjnych i informacyjnych związanych z wystawami stałymi i czasowymi przygotowywanymi przez pracownika,
 • praca w systemie bazodanowym „Musnet”,
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach.

Wymagania:

 • Znajomość charakteru zbiorów i kolekcji Działu Sztuki MMP
 • preferowane studia o profilu: historia sztuki,
 • zainteresowanie:

–  sztuką i rzemiosłem artystycznym Europy przełomu XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień: secesja, Młoda Polska, modernizm,

– sztuka okresu 20-lecia międzywojennego – w szczególności twórczość polskich artystów; art déco w kontekście krajowym i międzynarodowym,

– design powojenny lat 50-70. XX w., historia wzornictwa przemysłowego,

•    znajomość rynku antykwarycznego pod kątem pozyskiwania obiektów do kolekcji sztuki secesji, art déco i designu powojennego,

 • dobry warsztat historyka sztuki (m.in. umiejętność opracowywania kart naukowych obiektów),
 • komunikatywność w kontaktach z oferentami, kolekcjonerami sztuki,
 • dobra znajomość języka angielskiego, wskazana znajomość innych europejskich języków obcych (francuski, niemiecki),
 • odpowiedzialny stosunek do dokumentacji dotyczącej zbiorów,
 • kultura osobista, umiejętność pracy w stresie,
 • wielozadaniowość,
 • znajomość pakietu MS Office w tym bardzo dobry poziom MS Word,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • możliwość samorozwoju,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Oferty należy składać do 31 sierpnia 2022:

– drogą elektroniczną na adres sekretariat@muzeumplock.eu

– korespondencyjnie na adres Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock

lub osobiście w siedzibie Muzeum przy ul. Tumskiej 8.

Szczegółowe informacje pod numerem 24 364 707 70.

Udostępnij: