Regulamin

I. Przepisy organizacyjne

 1. W sezonie letnim ( 1 maja  14 października) Muzeum Mazowieckie czynne jest dla zwiedzających w godzinach 10 -17.00, w każdy dzień tygodnia, poza poniedziałkiem.
 2. W sezonie zimowym (15 października  30 kwietnia) Muzeum Mazowieckie jest czynne dla zwiedzających od 10 do 16, w każdy dzień tygodnia, poza poniedziałkiem
 3. Dyrektor muzeum uprawniony jest do wskazania  dni zamknięcia ekspozycji muzealnej dla zwiedzających,  w szczególności  w okresach świąt oraz ze względów organizacyjnych.
 4. Ostatnie wejście zwiedzających następuje 45 minut przed zamknięciem muzeum.
 5. Podstawą wejścia na ekspozycję muzealną jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia, z wyjątkiem czwartku, kiedy wstęp do muzeum jest bezpłatny i z wyłączeniem przypadków indywidualnych pozostających w gestii Dyrektora.
 6. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach maksymalnie 30 osobowych.
 7. W przypadku chęci zwiedzania ekspozycji z przewodnikiem muzealnym, obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie do działu edukacji i promocji muzeum (dot. oprowadzania w kamienicy przy ul. Tumskiej 8 i Kolegialnej 6), do działu  etnografii  (w przypadku oprowadzania  po wystawie w spichlerzu przy ul. Kazimierza Wlk. 11b) oraz do Muzeum Żydów Mazowieckich. 

II. Przepisy porządkowe

 1. Obowiązuje ruch pieszy, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych.
 2. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag pracowników obsługi ekspozycji przewodników oraz pracowników merytorycznych muzeum.
 3. Podczas zwiedzania należy przestrzegać przyjętych norm zachowania się w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zbiorów i nie zakłócania porządku innym zwiedzającym.
 4. Plecaki, torby, walizki, parasole, itp. oraz okrycia wierzchnie przed wejściem na ekspozycję należy pozostawić w szatni.
 5. Wózki dziecięce, rowery przed wejściem na ekspozycję należy zostawić we wskazanym przez odpowiedniego pracownika muzeum miejscu.
 6. Na terenie ekspozycji należy poruszać się w obszarach zarezerwowanych dla zwiedzających (wyznaczonych przez ustawione na ekspozycji ograniczniki).
 7. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązuje m.in. zakaz:

a) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz;
b) wchodzenia na dywany, siadania na meblach;
c) wchodzenia za ograniczniki (barierki);
d) wprowadzania i wnoszenia zwierząt;
e) wnoszenia jedzenia i picia;
f) palenia tytoniu, jedzenia i picia;
g) fotografowania z użyciem statywu i lampy błyskowej;
h) hałaśliwego zachowania się i biegania;
i) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków.

8. W trosce o prezentowane zbiory i bezpieczeństwo muzeum dyrektor muzeum, a także odpowiedzialni za ekspozycję pracownicy muzeum mogą wydawać zalecenia lub zakazy wynikające z określonych sytuacji, o których mowa w punkcie II/2 niniejszego Regulaminu.

Na podstawie zarządzenia nr 7/2008
z dn. 22.02.2008
wydanego przez dyrektora MMP