Newsletter

Newsletter Muzeum Mazowieckiego w Płocku to cykliczna porcja najnowszych informacji na temat wystaw stałych, czasowych, bieżących wydarzeń, koncertów organizowanych w MMP i w jego oddziałach.

Kto przetwarza dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, adres:
ul. Tumska 8, 09-402 Płock, w celu informowania Cię o wydarzeniach muzealnych oraz planowanych i obecnych wystawach. Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się w  sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji swoich praw na adres e-mail: iodo@muzeumplock.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Tumska 8, 09-402 Płock

Twoje Prawa

Do swoich danych masz dostęp oraz prawo otrzymania ich kopii, możesz żądać ich poprawienia (sprostowania), usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo wycofać udzieloną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie. Masz prawo przeniesienia swoich danych do innego administratora. W przypadku gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Czas przetrzymywania danych

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata od momentu wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie, nie będziemy mogli informować Cię o wydarzeniach i wystawach mających miejsce
w Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Edycja i usunięcie danych

W każdej chwili masz prawo do wglądu i edycji bądź usunięcia danych, które o Tobie zgromadziliśmy. Usunięcie Twoich danych oznacza wypisanie się z Newslettera MMP. Poza tym, możesz wypisać się z listy mailingowej klikając w link znajdujący się w stopce każdego maila otrzymanego od nas. Jest to jednoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych w celu informowania. Możesz także zgłosić żądanie usunięcia pisząc na adres promocja@muzeumplock.eu z tytułem Usunięcie z listy.

Abyśmy mogli Cię o nich informować, potrzebujemy Twojej zgody.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do bycia informowanym o muzealnych wydarzeniach i wystawach za pośrednictwem Newslettera MMP.

Aby zapisać się do subskrypcji i otrzymywać Newsletter MMP, wypełnij formularz.