Ochrona danych osobowych

Administrator danych

Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z RODO Administrator Danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w MMP z oddziałami

Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w Muzeum Mazowieckim w Płocku z Oddziałami w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „RODO”.

Inspektor danych osobowych

Na podstawie  ustawy z dnia 14 grudnia 2018  o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Dz. U.2023.0.1206 art. 37 ust. 1 Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku (Administrator Danych) na inspektora ochrony danych wyznaczył  P. Adama Klatte.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO  należy kontaktować się pod adresem: iodo@muzeumplock.eu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (RODO) inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Zakres zastosowania Rozporządzenia

Przetwarzanie danych osobowych w Muzeum Mazowieckim w Płocku regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „RODO”.