Wydawnictwa

L.Sobieraj, T.Kordala, B.Rydzewska, Z.Chlewiński, X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Europy, Polski, Mazowsza. Dzieje i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Płock 2021; cena 125 zł

T. Kordala, Piotr Karol Franciszek Bontemps, Płock 2021; cena 20 zł

M. Sobociński, Przygód kilka na makiecie…, Płock 2021; cena 1 zł

M. Sobociński, Kocie legendy i opowieści…, Płock 2021, cena 2 zł

M. Sołtysiak, Muzeum Mazowieckie w Płocku. Historia i funkcje społeczne, Płock 1989; cena 5 zł

E. Jędrysek-Migdalska, G. Tryka, Najciekawsze monety medale…, Płock 1996; cena 15 zł

A. Żakiewicz, Hasior, Płock 2009; cena 15 zł

Tarasin – mała retrospektywa, Płock 2009; cena 20 zł

Jan Tarasin. Pomiędzy, Płock 2010; cena 20 zł

L.Sobieraj, Z.Chlewiński, Malarstwo polskie 1890-1914, Płock 2005; cena 75 zł