Album „X wieków Płocka” już w sklepiku!

W sklepiku Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ulicy Tumskiej 8 jest od dziś do nabycia album zatytułowany X wieków Płocka. Dzieje i ekspozycja historyczno-regionalna Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Przypomnijmy, że po albumie poświęconym sztuce secesji to drugie dzieło z cyklu opracowań prezentujących ekspozycje i zbiory naszego muzeum.

Tom poprzedzają słowa wstępów Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Autorami rozdziałów w albumie są wyłącznie pracownicy naszej placówki: dyrektor muzeum Leonard Sobieraj, zastępca dyrektora ds. naukowych Tomasz Kordala, kierowniczka Działu Historii Barbara Rydzewska, Magdalena Bilska-Ciećwierz, Katarzyna Stołoska-Fuz, Alicja Puchalska, kierownik Działu Archeologii Zbigniew Miecznikowski, kierowniczka Gabinetu Numizmatycznego Grażyna Tryka.

Na nowy album składają się dwa bogato ilustrowane bloki artykułów. Pierwszy z nich omawia sięgającą 1821 roku historię Muzeum Mazowieckiego w Płocku, drugi zaś – tysiącletnie dzieje Płocka, od wczesnego średniowiecza do roku 1989, widziane przez pryzmat muzealnej ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy. Tom przygotowano dla uświetnienia 200. rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego, a styczniowa jego promocja zbiegła się z uroczystym podsumowaniem i zamknięciem obchodów jubileuszowych.

Album X wieków Płocka ma charakter popularnonaukowy i jest przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców. Wierzymy, że zainteresuje on wszystkich miłośników historii, jako rzetelne źródło wiedzy o przeszłości Muzeum Mazowieckiego w Płocku, najstarszego polskiego muzeum powstałego z inicjatywy społecznej, oraz miasta Płocka, dawnej stolicy Mazowsza i Polski. Planujemy wydanie w bliskiej przyszłości także angielskiej wersji albumu.

Udostępnij: