Sesja naukowa poświęcona modzie art déco. Zapraszamy!

Muzeum Mazowieckie w Płocku ma przyjemność zaprosić na IX Ogólnopolską Sesję Naukową Polskie art déco. Moda i biżuteria, która odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2022 roku w auli nowego gmachu muzealnego przy ul. Kolegialnej 6.

Patronat merytoryczny nad tegoroczną edycją objęli uznani eksperci i inicjatorzy badań w zakresie rodzimego art déco: prof. dr hab. Anna Sieradzka, prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski i dr Anna Kostrzyńska-Miłosz. Wygłoszone referaty zostaną zebrane i opublikowane w recenzowanym tomie posesyjnym w ramach znanej serii Polskie Art Déco, wydanym we współpracy z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk – współorganizatorem konferencji. Nadchodząca IX sesja będzie jednocześnie pierwszym spotkaniem koncentrującym się wokół szerokiego spektrum zagadnień związanych z modą i biżuterią okresu międzywojnia.

Płockie muzeum, powszechnie znane z ekspozycji sztuki przełomu XIX i XX wieku, zwłaszcza secesyjnej, wyrasta obecnie na jeden z nielicznych w kraju ośrodków eksperckich kolekcjonujących dziedzictwo dwudziestolecia międzywojennego i skupiających badania specjalistów w tym zakresie. Poświęcona rodzimej sztuce międzywojennej konferencja Polskie art déco organizowana jest cyklicznie od 2006 roku, ciesząc się dużym zainteresowaniem historyków sztuki, konserwatorów zabytków, kolekcjonerów, antykwariuszy i pasjonatów. Od samego początku, sesji towarzyszą ważne osobistości polskiej historii sztuki. Zainicjowana przez prof. Irenę Huml konferencja ma szczególne znaczenie dla pogłębiania stanu badań nad sztuką i kulturą okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jest również wyjątkową okazją do integracji całego środowiska naukowego, dając niepowtarzalną możliwość współpracy i wymiany doświadczeń.

Poniżej – program sesji. Wstęp na wykłady jest darmowy!

Udostępnij: