Pracuj w muzeum!

Muzeum Mazowieckie w Płocku ogłasza nabór na wolne stanowisko koordynatora do spraw dostępności w Dziale Upowszechniania i Promocji Muzeum Mazowieckiego w Płocku, 09-402 Płock, ul. Tumska 8.

Zakres obowiązków:

• inicjowanie zmian przepisów wewnętrznych mających na celu zapewnienie dostępności usług MMP osobom ze szczególnymi potrzebami
• organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i popularyzatorskich przeznaczonych dla osób z różnymi typami niepełnosprawności
• współpraca przy realizacji oferty programowej Muzeum oraz jej monitoring pod kątem dostosowania do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności
• samodzielne prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz organizowanie szkoleń z ekspertami zewnętrznymi
• wsparcie eksperckie, współpraca przy realizacji oraz monitoring działań związanych z dostępnością MMP dotyczących m.in. infrastruktury, wystawy stałej, komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej
• koordynacja i realizacja prac związanych z udostępnianiem wystaw czasowych
• ewaluacja dostępności oferty programowej MMP
• tworzenie raportów z realizowanych zadań na wewnętrzne potrzeby MMP oraz na potrzeby instytucji zewnętrznych
• współpraca przy opracowywaniu wniosków grantowych na wydarzenia przeznaczone dla osób z różnymi typami niepełnosprawności

Wymagania:

• wykształcenie wyższe
• znajomość Ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
• minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań programowych skierowanych do osób z różnymi niepełnosprawnościami
• doświadczenie we współpracy z organizacjami i instytucjami, nakierowanymi w swej działalności na wspieranie osób z niepełnosprawnościami i z różnych grup wykluczenia
• umiejętność planowania i organizacji pracy
• wysoka kultura osobista
• umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
• umiejętność pracy pod presją czasu
• odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
• dobra znajomość pakietu MS Office i Office 365
 

Oferujemy:

• umowę o pracę w wymiarze ½ etatu
• interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

Dokumenty – CV i list motywacyjny prosimy składać drogą mailową na adres sekretariat@muzeumplock.eu lub osobiście w sekretariacie muzeum (ul. Tumska 8, Płock) do 8 marca 2024 r. W procesie rekrutacji nie przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne, ocena kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych dokumentów. Muzeum skontaktuje się z wybranymi osobami.  

Do dokumentów należy dołączyć klauzulę o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Mazowieckie w Płocku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Administratorem danych uzyskanych w związku z nadaniem niniejszej wiadomości jest Muzeum Mazowieckie z siedzibą w Płocku. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@muzeumplock.eu. Dane są zebrane w celu komunikacji elektronicznej, w szczególności oferowania i świadczenia usług, rozliczeń lub marketingu własnego, na podstawie art. 6 pkt 1 lit a), b), c) lub f) Rozporządzenia 2016/679. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu lub do czasu wycofania zgody. Oprócz prawa wycofania zgody, przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji.

Muzeum Mazowieckie w Płocku ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalisty do spraw promocji w Dziale Upowszechniania i Promocji Muzeum Mazowieckiego w Płocku, 09-402 Płock, ul. Tumska 8.

Zakres obowiązków:

• organizacja i koordynacja projektów i wydarzeń na terenie MMP
• opracowywanie oferty programowej MMP, zgodnie z profilem instytucji, w tym również we współpracy z działami merytorycznymi w zakresie promocji wydarzeń przez nie realizowanych
• tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji i promocji dla prowadzonych w MMP projektów
• opracowywanie koncepcji komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, tworzenie tekstów promocyjnych dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez MMP
• współpraca koncepcyjna przy opracowaniu niestandardowych działań promocyjnych;
• monitorowanie skuteczności działań promocyjnych i komunikacyjnych
• przygotowywanie i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem umów patronackich; dbanie o przestrzeganie przyjętych zasad identyfikacji wizualnej
• bieżąca współpraca z partnerami Muzeum
• współpraca przy uzupełnianiu na bieżąco treści na stronie internetowej Muzeum oraz w mediach społecznościowych
• administrowanie stroną www, obsługa CMS
• opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Działu i Muzeum i inne prace administracyjne związane z obowiązkami Działu Promocji

Wymagania:

• co najmniej 2 lat doświadczenia zawodowego, najlepiej w instytucji/organizacji związanej z kulturą
• doświadczenia w organizowaniu eventów, w tym: spotkań z udziałem publiczności, wydarzeń kulturalnych, konferencji prasowych
• dyspozycyjność podczas wydarzeń organizowanych przez Dział
• doświadczenie w przygotowywaniu materiałów informacyjnych – umiejętności pisania i redagowania tekstów
• umiejętność tworzenia angażujących treści w mediach społecznościowych
• otwartość, inicjatywa i zdolności organizacyjne
• wysoka kultura osobista

• mile widziane doświadczenie w realizacji projektów o tematyce kulturalnej;
• mile widziane doświadczenie w wypowiadaniu się przed kamerą i mikrofonem.

Oferujemy:

• umowę o pracę w wymiarze ½ etatu
• interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

Dokumenty – CV i list motywacyjny prosimy składać drogą mailową na adres sekretariat@muzeumplock.eu lub osobiście w sekretariacie muzeum (ul. Tumska 8, Płock) do 8 marca. W procesie rekrutacji nie przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne, ocena kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych dokumentów. Muzeum skontaktuje się z wybranymi osobami.  

Do dokumentów należy dołączyć klauzulę o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Mazowieckie w Płocku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Administratorem danych uzyskanych w związku z nadaniem niniejszej wiadomości jest Muzeum Mazowieckie z siedzibą w Płocku. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@muzeumplock.eu. Dane są zebrane w celu komunikacji elektronicznej, w szczególności oferowania i świadczenia usług, rozliczeń lub marketingu własnego, na podstawie art. 6 pkt 1 lit a), b), c) lub f) Rozporządzenia 2016/679. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu lub do czasu wycofania zgody. Oprócz prawa wycofania zgody, przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji.

Udostępnij: