Najnowszy numer „Naszych Korzeni” w sprzedaży od 13 sierpnia

Od 13 sierpnia w muzealnym sklepiku można będzie kupić 20. numer półrocznika Muzeum Mazowieckiego w Płocku „Nasze Korzenie”.

Tomik otwiera artykuł Zbigniewa Miecznikowskiego omawiający znalezisko dobrze zachowanego, zaopatrzonego w znaki kowalskie, późnośredniowiecznego topora, wydobytego przez pogłębiarkę z dna Wisły. Jest to jeszcze jeden interesujący – choć przypadkowo pozyskany – zabytek, który wzbogacił ostatnio zbiory Działu Archeologii naszego muzeum. Kolejny artykuł, autorstwa Janusza Bielickiego, jest poświęcony wywodzącym się z ziemi dobrzyńskiej studentom Akademii Krakowskiej, pobierającym nauki w XV i pierwszej połowie XVI w. Metryka Uniwersytecka odnotowała w tym czasie 33 imiona żaków z tego regionu. Badaczy dawnych stosunków gospodarczych na Mazowszu z pewnością zainteresuje erudycyjne opracowanie Mariusza Samborskiego prezentujące zarys dziejów składu solnego w Kamionie pod Wyszogrodem w latach 1607-1861. Tematem następnego artykułu jest piętnastowieczny obraz tablicowy Niewiasta Apokaliptyczna, skradziony w 2002 r. z kościoła parafialnego w Daniszewie i dotychczas nie odzyskany. Autor, Szymon Zaremba, przedstawił walory artystyczne obrazu, historię jego konserwacji oraz zarysował dzieje ochrony zabytków sztuki w naszym kraju, z uwzględnieniem obecnego ustawodawstwa w tym zakresie.

Kilka artykułów łączy tematyka siedzib ziemiańskich i bytowania ziemian na północno-zachodnim Mazowszu w XIX w początkach XX w. Po raz ósmy gości na łamach „Naszych Korzeni” Zbigniew Grabowski z prezentacją dworków szlacheckich w okolicach Płocka. Ewa Moszczyńska, na przykładzie podpłockiego Sikorza, opowiada jak niegdyś w dworach i pałacach uczono języków obcych. O ziemianach piszą także Janusz Bielicki i Piotr Kaszubowski. Ten pierwszy przedstawia mieszkańców i gości dworu w Kisielewie opodal Dobrzynia nad Wisłą, drugi zaś – pracowitego obywatela ziemskiego i naukowca, Stanisława Chełchowskiego rodem z Chojnowa koło Przasnysza. Częściowo z problematyką ziemiańską wiąże się tekst Zbigniewa J. Tyszki o aktywnych na Mazowszu cukrownikach.

Pięć kolejnych tekstów jest poświęconych pojedynczym osobom, legitymującym się zróżnicowanym statusem społecznym i zawodowym. Janusz Bielicki zwrócił uwagę na zaskakujące związki rodziny sławnego architekta Antonio Corazziego z… Dobrzyniem nad Wisłą. Zbigniew J. Tyszka przypomniał postać Stanisława Zadarnowskiego, utalentowanego piosenkarza i artysty kabaretowego aktywnego w latach 1915-1926. Elżbieta Miecznikowska jest autorką opracowań poświęconych zapomnianym twórczyniom specjalizującym się w rzemiośle artystycznym: Irenie Licie Grabowskiej (Kilimiarka z ulicy Dobrzyńskiej) i Zofii Trzebińskiej-Nagabczyńskiej (Mozaika płocka Zofii Trzebińskiej-Nagabczyńskiej). O zmarłym 9 kwietnia 2022 r. rzeźbiarzu z Bonisławia, Piotrze Lewandowskim, pisze Tomasz Kordala.

Zawartość bieżącego numeru uzupełniają stałe rubryki (Dokument, Przegląd dawnej prasy płockiej, Krzyżówka, Fotozagadka) oraz tekst Wandy Gołębiewskiej o przydrożnych kapliczkach z Kępy Polskiej, Zakrzewa Kościelnego i Cieśli.

Pismo kosztuje 8 zł.

4 sierpnia w auli muzeum przy ul. Kolegialnej 6 odbyła się promocja wydawnictwa.

Udostępnij: