To wydarzenie zostało zakończone

Spotkanie w skansenie z okazji Światowego Dnia Mokradeł

Zdjęcie zrobione z lotu ptaka. Rozlewisko Wisły. Niebieska rzeka płynie głównym nurtem, rozlewa się także na tereny poboczne. Jej brzegi porośnięte są gęsta zielenią.
02 lutego 2023
godz. 11:00
Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim

Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim włącza się w tegoroczne obchody Światowego Dnia Mokradeł.


W programie:
11:00 „Pamiętajmy o mokradłach” – refleksje o społecznej tożsamości mokradeł – Magdalena Siemaszko (Centrum Ochrony Mokradeł)
12:00 „Konwencja Ramsarska. Korzyści z wpisania Kampinoskiej Doliny Wisły na listę miejsc o międzynarodowym znaczeniu dla zasobów przyrodniczych” – Wojciech Bagiński (Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Badawczych i Konserwatorskich)


Nasi goście:
Magdalena Siemaszko – biolożka i antropolożka oraz działaczka społeczna i edukatorka. Łączy perspektywę nauk przyrodniczych, społecznych i filozoficznych; interesuje się przede wszystkim relacjami i zależnościami w społecznościach i ekosystemach. W swojej praktyce zajmuje się konfliktami ekologicznymi i zmianą społeczną, korzystając z interdyscyplinarnych narzędzi, np. etnografii, badań w działaniu i badań artystycznych. Pracowała m.in. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego i w Center for International Forestry Research w Indonezji. Obecnie pracuje w Centrum Ochrony Mokradeł, w roli koordynatorki ogólnopolskiego projektu Pamiętajmy o Mokradłach, zajmującego się wspieraniem i od/tworzeniem społecznej tożsamości mokradeł w Polsce. Ostatnie lata spędziła na Podlasiu, w Puszczy Białowieskiej, gdzie prowadzi badania etnograficzne dot. m.in. konfliktu o wycinkę lasu, współtworzy lokalne stowarzyszenie Dom Przyrody i Kultury, ekofeministyczny kolektyw Wypuszczone. Uczestniczy we wspieraniu i obserwowaniu lokalnych sieci współpracy, w szczególności kobiet i aktywistek ekologicznych i prozwierzęcych, lokalnych działań oporu, a także współtworzy projekty artystyczne związane z lokalnym dziedzictwem. Bagna, rzeki i łąki od zawsze ją przyciągały, a poszukiwanie nowych/starych form wzajemnej troski, współbycia i ścierania, które umożliwiają wspólne i nie wyniszczające zamieszkiwanie światów jest teraz jej ważną ścieżką. W swoim wystąpieniu spróbuje pokazać, jak różne społeczno-przyrodnicze światy udało się znaleźć podczas badawczo-społecznego projektu bagiennego i zaproponować perspektywę pokazującą, jak bagna mogą funkcjonować jako przestrzeń oporu, sprzyjając budowaniu sojuszy między ludźmi i niesforną przyrodą.


dr Wojciech Bagiński – konserwator dzieł sztuki i projektant. Przez wiele lat kierował Działem Architektury i Środowiska w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Członek zarządu Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Badawczych i Konserwatorskich. Bada związki kultury i natury. Opowie o genezie i znaczeniu Konwencji Ramsarskiej, międzynarodowej umowy zawartej pół wieku temu w celu ochrony i opieki nad obszarami wodno-błotnymi na całym świecie. Właśnie wtedy został przez uczestników konferencji ramsarskiej ustanowiony coroczny Światowy Dzień Mokradeł. Przedstawi również cele Konwencji, powołane w jej ramach organizacje oraz przykłady jej wdrożenia na świecie i w Polsce. Zaprezentuje ideę wpisania Kampinoskiej Doliny Wisły na „listę ramsarską” czyli listę miejsc o znaczeniu międzynarodowym z punktu widzenia ekologicznego, botanicznego, zoologicznego, limnologicznego i hydrologicznego, a w pierwszym rzędzie stanowiące środowisko życia m.in. ptaków wodno-błotnych.
Autor fotografii: Kuba Zych


Wstęp wolny. Zapraszamy.

Zgłoszenia zorganizowanych grup na adres mailowy:

skansen@muzeumplock.eu lub a.bartosiak@muzeumplock.eu

lub telefonicznie: 532 743 020

Udostępnij: