To wydarzenie zostało zakończone

Promocja książki prof. Andrzeja Buko „Świt państwa polskiego i spotkanie z autorem”

22 czerwca 2022
godz. 17:00
Aula Muzeum Mazowieckiego w Płocku
ulk. Kolegialna 6

22 czerwca, o godz. 17, Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza na promocję książki prof. Andrzeja Buko „Świt państwa polskiego” oraz spotkanie z autorem.

Prof. Andrzej Buko to polski archeolog, mediewista o specjalności archeologia wczesnośredniowieczna, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2007–2015 dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Tak pisze o swojej książce: „Okoliczności i czas narodzin państwa polskiego fascynowały od dawna. Wydarzenia tamtych lat, odnotowane przez zachodnich kronikarzy, ukazu­ją postać Mieszka – wodza podejmującego wraz z braćmi walki toczone ze zmiennym szczęściem na zachodniej rubieży późniejszego państwa. Nie­liczne i lakoniczne zapiski źródłowe dotyczą rodu, który w ciągu zaledwie kilku lat – zapewne między 962 a 966 rokiem – wyprowadził swoje władztwo z niebytu do organizacyjnej i politycznej wielkości.

Co w przedmiotowych kwestiach ma do powiedzenia współczesna archeologia? Na ile dotychczasowe odkrycia w regionach uznać można za wystarczające dla naświetlenia początków polskiej państwowości? To tylko wybrane spośród wielu pytań, na które poszukiwać będziemy odpowiedzi na stronach tej monografii. Wyrażam nadzieję, że książka ukazuje nie tylko barwny obraz przeszłości sprzed tysiąca lat, ale rów­nież wkład archeologii w poznawanie korzeni naszego państwa, a tym samym Polski i Polaków.”

Na spotkaniu będzie można kupić książkę w promocyjnej cenie.

Spotykamy się a auli MMP przy ul. Kolegialnej 6.

Wstęp wolny.

Udostępnij: