To wydarzenie zostało zakończone

Państwo Miecława. Spotkanie z prof. Pawłem Żmudzkim

07 czerwca 2022
godz. 17:00
Muzeum Mazowieckie w Płocku
ul. KOlegialna 6

W ramach cyklu „Spotkania z historią” w Muzeum Mazowieckim w Płocku gościć będziemy dr. hab. prof. UW Pawła Żmudzkiego, który omówi problematykę istniejącego w latach 1037 – 1047 państwa Miecława.

Dzięki źródłom pisanym wiemy, że Miecław (Masław, Mojsław) był cześnikiem króla Mieszka II. Po śmierci władcy i opuszczeniu kraju przez jego Syna Kazimierza Odnowiciela, utworzył na Mazowszu własne niezależne państwo. Po powrocie Kazimierza Odnowiciela w 1039 r., nie uznał jego władzy stając się głównym konkurentem piastowskiego księcia do panowania w Polsce. Pomimo sprzymierzenia się z Pomorzanami został pokonany w 1047 r. przez połączone siły Kazimierza Odnowiciela i księcia Rusi Kijowskiej Jarosława Mądrego. Do decydującej bitwy, w której zginął Miecław miało dojść według Galla Anonima gdzieś nad urwistym brzegiem rzeki. Według Wincentego Kadłubka Miecławowi udało się uciec do Prus gdzie został zabity.

Dr hab. prof. UW Paweł Żmudzki – historyk mediewista, pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w badaniach porównawczych średniowiecznych kronik, autor książek m.in: „Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi”, „Studium podzielonego Królestwa. Książę Leszek Czarny” współredaktor i współautor książki: „Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu”.

Spotykamy się w auli Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 6. Wstęp na spotkanie jest darmowy.

Udostępnij: