To wydarzenie zostało zakończone

Ogólnopolska sesja naukowa „Polskie art déco. Moda i biżuteria”

23 czerwca 2022
godz. 11:00
Muzeum Mazowieckie w Płocku
ul. Kolegialna 6

Muzeum Mazowieckie w Płocku ma przyjemność zaprosić do udziału w IX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej „Polskie art déco. Moda i biżuteria”, która odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2022 roku w auli nowego gmachu muzealnego przy ul. Kolegialnej 6.

Poświęcona rodzimej sztuce międzywojennej konferencja Polskie art déco organizowana jest cyklicznie od 2006 roku, ciesząc się dużym zainteresowaniem muzealników, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, kolekcjonerów, antykwariuszy i pasjonatów. Od samego początku sesji towarzyszą ważne osobistości polskiej historii sztuki. Zainicjowana przez prof. Irenę Huml konferencja ma szczególne znaczenie dla pogłębiania stanu badań nad sztuką i kulturą okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jest również wyjątkową okazją do integracji całego środowiska, dając niepowtarzalną możliwość współpracy i wymiany doświadczeń.

Patronat merytoryczny nad tegoroczną edycją objęli uznani eksperci i inicjatorzy badań w zakresie rodzimego art déco: prof. dr hab. Anna Sieradzka, prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski i dr Anna Kostrzyńska-Miłosz.Nadchodząca IX Sesja, będzie jednocześnie pierwszym spotkaniem koncentrującym się wokół szerokiego spektrum zagadnień związanych z modą i biżuterią okresu międzywojnia.

Wygłoszone referaty zostaną zebrane, opracowane redakcyjnie i opublikowane w recenzowanym tomie posesyjnym w ramach znanej serii Polskie art déco, wydanym we współpracy z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk – współorganizatorem konferencji.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłoszeń. Tematy referatów i komunikatów wraz z abstraktami (maksymalnie 1000 znaków bez spacji) prosimy nadsyłać do 9 maja bieżącego roku na adres: sesja@muzeumplock.eu. W zgłoszeniu należy zawrzeć oświadczenie, że przedstawiany referat/komunikat jest oryginalny i nie był dotychczas wygłoszony na innej konferencji.Przewidywany czas na wygłoszenie referatu wynosi 20 minut, a w przypadku komunikatu – 10 minut.

O wynikach naboru poinformujemy drogą mailową. Jednocześnie informujemy, że udział w konferencji jest bezpłatny.

Udostępnij: