To wydarzenie zostało zakończone

Medytacja w muzeum

10 marca 2024
godz. 11:00
Spichlerz
Kazmierza Wielkiego 11 b

Chcesz zacząć medytować, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Dział Etnografii Muzeum Mazowieckiego w Płocku zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Medytacja w muzeum”. Będzie to praktyczny warsztat medytacji prowadzony przez Grzegorza Piaskowskiego wykwalifikowanego nauczyciela medytacji Zen i autora stałej ekspozycji muzealnej ”Sztuka Dalekiego Wschodu. Płockie skarby buddyjskiej Azji”
Warsztat nawiązuje do tematyki wystawy, której głównym tematem jest buddyzm. Istotą buddyzmu jest medytacja a istotą medytacji jest uważność. To właśnie ten aspekt medytacji trafił do zachodniej psychologii jako metoda terapeutyczna zwana „mindfullness”. Stało się to za sprawą Jona Kabat-Zinna (założyciel Ośrodka Uważności w Medycynie, Opiece Zdrowotnej i Społeczeństwie Wydziału Medycznego University of Massachusetts). Ów profesor medycyny był jednym z założycieli struktur buddyjskiej szkoły Zen Kwan Um, wywodzącej się ze starożytnej koreańskiej tradycji zachowującej ciągłość linii przekazu.
Z tą szkołą związany jest również prowadzący warsztat, co jest ważne z uwagi na to, że uczestnicy będą mieli do czynienia z nauczaniem metody wywodzącej się z, uznanej przez inne tradycyjne szkoły buddyjskie, i ugruntowanej tradycji nauczania potwierdzonej certyfikatem.
Warsztat zostanie zakończony zwiedzaniem ekspozycji szczególnie pod kątem wiedzy na temat związków sztuki z treningiem umysłu i różnymi praktykami medytacyjnymi. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób sztuka obrazuje zasadnicze zagadnienia buddyjskiej filozofii, w jaki sposób ukazuje jakości umysłu realizowane w różnych tradycjach buddyjskiej medytacji.

Miejsce: Spichlerz – Dział Etnografii Muzeum Mazowieckiego w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 11b
Termin: 10 marca 2024 (niedziela) , godzina 11:00
Wstęp: 5 zł, ilość miejsc ograniczona – obowiązują zapisy pod telefonem (24) 262 25 95
Uczestnicy proszeni są o ubranie luźnych spodni, (np. dresowych)

Udostępnij: