Zdjęcia mistrzów przy Kolegialnej 6

Od 8 września 2023 roku w Muzeum Mazowieckim w Płocku można oglądać wystawy zorganizowane przez Fundację Fotografia Polska w ramach III Płockich Dni Fotografii.

Fundacja prezentuje najpiękniejsze polskie zdjęcia w kilku płockich lokalizacjach, nam przypadł zaszczyt goszczenia u siebie prac mistrza Pawła Pierścińskiego, nieżyjącego już współtwórcy Szkoły Polskiego Krajobrazu (jego zdjęcia znajdziecie w małej sali wystawi czasowych przy ul. Kolegialnej 6) oraz Romana Hryciówa (jego fotografie podziwiać można na patio, także przy Kolegialnej 6).

Paweł Pierściński (ur. 25 maja 1938 w Kielcach, zm. 22 maja 2017, tamże[1]) – polski fotografik, współtwórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – nurtu krajobrazowej fotografii czarno-białej lat 60. i 70. XX wieku. Paweł Pierściński fotografował od 1952. Zadebiutował na wystawie fotografii artystycznej w Częstochowie (1955). W 1962 uzyskał dyplom mgr. inż. budownictwa lądowego na Politechnice Warszawskiej. Od 1962 roku wiceprezes do spraw artystycznych Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od 1964 roku członek ZPAF. Był współorganizatorem i kierownikiem Delegatury ZPAF w Kielcach (1975) oraz założycielem i twórcą Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF (1978). W 1982 został członkiem honorowym ZPAF. Był również członkiem honorowym wielu stowarzyszeń fotograficznych w Polsce, m.in. członkiem honorowym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej], członkiem honorowym Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku], a także honorowym prezesem Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF. Był działaczem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Instruktorem Fotografii PTTK, działaczem fotografii krajoznawczej PTTK, członkiem Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, członkiem Rady Programowej Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca, laureatem Nagrody Honorowej im. Fryderyka Kremsera, członkiem Kapituły tej nagrody[6][7].
Był laureatem licznych medali i nagród. Wydał kilkanaście indywidualnych albumów fotograficznych (m.in. Struktury, Między Wisłą a Pilicą, Staropolski Okręg Przemysłowy, Pola Pejzażu). Był również autorem wielu tekstów, opracowań krytycznych, recenzji i tekstów do katalogów wystaw. W 2004 została wydana antologia Czas krajobrazu, zawierająca jego teksty autorskie opublikowane w latach 1975–2004.
W 1968 roku został uhonorowany tytułem Artiste FIAP (AFIAP), w 1976 tytułem Excellence FIAP (EFIAP), w 1980 tytułem Excellence FIAP for Services Rendered (ESFIAP) – przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej (FIAP).

Roman Hryciów – artysta fotografik, członek ZPAF Urodzony w Bolesławcu. Fotografią zaczął się interesować już w szkole średniej. W 1972r. zostaje członkiem Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, a w 1979r. kierownikiem Galerii Fotografii JTF. W latach 1979 – 84 pracuje jako doradca metodyczny d/s filmu i fotografii w Wojewódzkim Domu Kultury w Jeleniej Górze. Jest pomysłodawcą i organizatorem 3 pierwszych edycji istniejącego do dziś Biennale Fotografii Górskiej. W latach 1977-86 uczestniczy w wielu konkursach i wystawach fotograficznych. Laureat około 100 nagród i wyróżnień na wystawach w kraju i zagranicą. W latach 1979-84 jest uczestnikiem kilku wypraw alpinistycznych w Himalaje. Plonem tych wypraw były m.in. indywidualne wystawy fotograficzne i diaporamy: /”Annapurna’79”,”Dzieci Azji”, „Nepal”, „Chiny’81”, „Karawana”, „Azjatyckie obrazki”/. W 1985r. przeprowadza się do Katowic. Pracuje jako niezależny fotograf realizując zdjęcia dla agencji reklamowych, CAF-u i teatrów w Wałbrzychu i Chorzowie, zostaje członkiem Katowickiego Towarzystwa Fotograficznego. W latach 1985-87 studiuje fotografię w Wyższym Studium Fotografii w Warszawie. Od 1993 roku mieszka i pracuje w Bielsku-Białej, od 2000 roku jest niezależnym fotografem realizującym zdjęcia do wydawnictw – katalogi, kalendarze, książki, plakaty, okładki płyt. Jego prace znajdują się w zbiorach Śląskiej Kolekcji Fotografii Artystycznej, Muzeum w Gliwicach oraz Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.
Tytuł wystawy – Metalowe fotografie

Wstęp wolny! Zapraszamy!

Udostępnij: