Wystawa o druhu Ładysławie

Patio Muzeum Mazowieckiego w Płocku, na ustawionych w rzędy krzesłach siedzą dorosłe osoby w harcerskich mundurach.

W Muzeum Mazowieckim w Płocku przy ul. Tumskiej 8 od 25 listopada 2022 roku do 15 stycznia 2023 roku oglądać można wystawę czasową „Ładysław Tadeusz Żelazowski (1902 – 1993). Harcerz i społecznik”.
Wystawa towarzyszy obchodom 110. rocznicy powstania harcerstwa płockiego.


Materiały ikonograficzne zaprezentowane pochodzą ze zbiorów: Jerzego Żelazowskiego, Krzysztofa Krajewskiego, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego, Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Udostępnij: