To wydarzenie zostało zakończone

Zimowe obrazy z przeszłości. Wystawa w Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie

Kra na Wiśle. duże zbliżenie dla lodowe formacje układające się w większe i mniejsze kółka na ciemnej powierzchni wody.
02 lutego 2023
godz. 10:00
Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie

W Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie, zwiedzać będzie można wystawę fotograficzną prezentująca zjawiska lodowe na odcinku Wisły między Wyszogrodem a Płockiem. Autorami zdjęć są Wojciech Holnicki-Szulc z Warszawy, Mikołaj Grzeszczuk z Kępy Polskiej i Grzegorz Piaskowski z Płocka.

Oto, jak piszą o tej niezwykłej wystawie jej organizatorzy – Muzeum Wisły w Wyszogrodzie (oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku) i Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Badawczych i Konserwatorskich:

Wydarzenie, na które Cię zapraszamy, rozgrywa się na kilku planach. Nazwaliśmy je „wystawą”, ponieważ językiem, którym chcemy w tym przypadku przemawiać, są obrazy.

Plan pierwszy to sala wystawowa Muzeum Wisły w Wyszogrodzie. Przedstawiamy tu 15 zimowych fotografii zrobionych w ciągu kilku ostatnich lat nad Wisłą, w okolicach Wyszogrodu, Kępy Polskiej i Płocka. To obrazy z przeszłości.

Plan drugi znajdziesz poza salą, podchodząc do okna. Ujrzysz szeroką panoramę rzeki, takiej, jaka jest w tym konkretnym momencie. To obraz chwili. Możliwe, że na rzece nie odnajdziesz niczego podobnego do przedstawień na fotografiach.

Chcielibyśmy, żeby kolejnym planem została Twoja wyobraźnia, odszukująca dwa poprzednie plany na mapie światowego kryzysu klimatycznego. Nie ma bowiem wątpliwości, że przyczyn tego, co pokazujemy na dwóch pierwszych planach, należy szukać w globalnym ociepleniu. Sprawy wydają się zmierzać właśnie ku temu, co tu pokazujemy: pokrywa lodowa na Wiśle będzie niezwykłym wydarzeniem, a sale muzealne staną się naturalnym miejscem prezentowania zjawisk lodowych.

Podpisanie przed 52 laty Konwencji Ramsarskiej było jednym z pierwszych sygnałów, że sprawy idą w niewłaściwym kierunku. Zaniepokojenie i uwagę skupiły wtedy na sobie osuszane przez człowieka bagna i mokradła. Zebrani na konferencji w leżącym nad Morzem Kaspijskim mieście Ramsar naukowcy podsumowali wtedy pierwsze skutki niepohamowanej antropopresji, realizowanej przez wielkie projekty modernizacyjne prowadzone w obrębie naturalnych systemów wodnych: zakłócenia równowagi środowiskowej oraz zanikanie ludzkich aktywności i całych kultur , które dziś nazwalibyśmy „zrównoważonymi”.

Skutki obecnego globalnego kryzysu, którego podstawową przyczyna jest przemysłowa i konsumpcyjna emisja gazów cieplarnianych, to już wizja katastroficzna. Nie zapominajmy jednak o mokradłach, ponieważ żadnego zagadnienia nie da się z owej wizji wyizolować. Wisła, a szczególnie jej najcenniejszy odcinek zwany Kampinoską Doliną Wisły, wciąż należy do kurczącej się rodziny obszarów o międzynarodowym znaczeniu dla bioróżnorodności i mających wciąż zdolność utrzymywania wewnętrznej równowagi. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy jej w tym dalej pomagać.

Wystawę będzie można oglądać w godzinach otwarcia muzeum w Wyszogrodzie, od 10.00 do 16.00, do 20 marca.

Udostępnij: