To wydarzenie zostało zakończone

„Wycinanka żydowska” – wernisaż wystawy Ingi Marczyńskiej

05 grudnia 2023
godz. 18:00
Muzeum Żydów Mazowieckich
Kwiatka 7

Wycinanka żydowska to tradycyjna sztuka mocno osadzona w religii. Jest jedną z wielu dróg prowadzących człowieka do Boga. Dlatego jest w niej wiele symboli, które mają szczególne znaczenie w religii i folklorze żydowskim; również teksty i litery hebrajskie zaczerpnięte z pism świętych.

Twórczynią wycinanek, które będzie można obejrzeć na wystawie w MŻM jest Inga Marczyńska z Jasła: artystka-plastyczka, edukatorka (prowadzi m.in. warsztaty artystyczne i edukacyjne z judaizmu), opiekunka miejsc związanych ze zwyczajami, sztuką i historią Żydów polskich. Współpracuje z Fundacją Centropa w Austrii (Europejskim Centrum Poszukiwań i Dokumentacji), Fundacją Taube-The Taube Center for Jewish Life and Learning oraz ze stowarzyszeniami i osobami działającymi na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego i wielokulturowości w Polsce. W 2021 roku otrzymała nagrodę-wyróżnienie corocznie przyznawaną Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie; została również uhonorowana Orderem Preserving Memory XXIV 2021 – nadawanym przez World Jewish Congress, Ambasadę Izraela w Polsce, polską Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Muzeum Galicja w Krakowie.

Wystawę w MŻM będzie można oglądać do 3 marca 2024 roku.

Udostępnij: