To wydarzenie zostało zakończone

Wakacyjny warsztat dawnych zawodów w skansenie

ematyka warsztatów wynika z potrzeby prezentacji odwiedzającym skansen gościom dawnego rzemiosła, ginących zawodów, praktykowanych obecnie w ramach przedstawiania tradycyjnej twórczości ludowej. Zmiany cywilizacyjne, które miały swój początek ponad sto lat temu, gwałtowny rozwój przemysłu, reformy uwłaszczeniowe, urbanizacja doprowadziły do głębokich zmian
w organizacji pracy, przede wszystkim do upadku gospodarki samowystarczalnej, rzemiosła
i chałupnictwa. Dodatkowym aspektem związanym z potrzebą poznania dawnej wytwórczości jest fakt, iż dawni mieszkańcy terenów nadwiślańskich w XVIII-XX w. – Olendrzy byli znakomitymi rzemieślnikami. Wówczas każda wieś posiadała swoich fachowców, z których usług korzystały bliższe i dalsze osady. Na Narty jeżdżono tłoczyć olej lub zamawiano kosy u kowala Karola Karocha, w Zycku u słynnych cieśli Schreidera, Cylke i Foltyńskiego zamawiano budowę langhofów (tradycyjnych długich domów olenderskich), do Piotrkówka jeżdżono obstalować pantofle u szewca Jobsa, mąkę mielono u młynarza Kleistera z Bieniewa czy Reinholda Wegerta na Wymyślu. Do Julka Neumana na Oborach zanoszono len na utkanie prześcieradłowego płótna. Olendrzy znad Wisły byli kowalami, kołodziejami, bednarzami, stolarzami, cieślami, traczami, garncarzami, zegarmistrzami, szewcami, tkaczami czy płóciennikami. Podkreślano ich zaradność i samowystarczalność.

Plecionkarstwo

12.00 – 17.00 Rodzinne warsztaty plecionkarstwa przeplatane prezentacjami lokalnego plecionkarza – Stanisława Gołębiowskiego.

17.00 Plenerowy spektakl familijny Wiślana opowieść Teatru Igraszka. Tematem wokół którego buduje się narracja przedstawienia będzie rzeka Wisła, niedaleko której usytuowany jest Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polski.

13 sierpnia 2023 (niedziela) 12.00 – 18.00

Pszczelarstwo

12.00 – 17.00 Prezentacje pszczelarskie oraz rodzinne warsztaty Świecy z węzy pszczelej
i grafiki z motywami pszczelimi.

17.00 Fintikluszki – folkowe okruszki Teatru Małe Mi, prezentujący zabawne, błyskotliwe, wzruszające, zapomniane przypowiastki, obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane w Wędrownym Kramie z Opowieściami.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023.

Wstęp wolny

Udostępnij: