To wydarzenie zostało zakończone

„W obliczu Zagłady. Ewolucja form oporu konspiracji żydowskiej w getcie warszawskim” – wykład dr. Piotra Kendziorka z Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie

09 kwietnia 2024
godz. 18:00
Muzeum Żydów Mazowieckich
Kwiatka 7

Prelegent w swoim wykładzie chce nakreślić proces przejścia od oporu skoncentrowanego na działalności w sferze politycznej i społecznej konspiracji żydowskiej ku kształtowaniu się koncepcji oporu zbrojnego w getcie. W tym kontekście zamierza przedstawić główne nurty konspiracji żydowskiej i jej specyfikę w porównaniu z polskim ruchem oporu. – Kluczowe znaczenie w moim wystąpieniu miałoby ukazanie czynników zewnętrznych, związanych z polityką nazistowską wobec ludności getta, i wewnętrznych związanych ze zmianami postaw w kręgu politycznie różnych organizacji konspiracyjnych. Nakierowaniem na współpracę w ramach projektu oporu zbrojnego, które doprowadziły do powstania w getcie – podkreśla dr Piotr Kędziorek.

Jest historykiem i filozofem, pracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Zajmuje się historią Żydów polskich w XX wieku i refleksją filozoficzną nad Zagładą. Jest autorem m.in. książek „Antysemityzm a społeczeństwo mieszczańskie” (2005), „Żydowski ruch spółdzielczy w Polsce w pierwszej połowie XX wieku” (2020), „Filozofia wobec Zagłady” (2022).

Udostępnij: