To wydarzenie zostało zakończone

„Trachter. Malarz z Lublina” – wykład dr Jakuba Bendkowskiego z Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma w Warszawie

14 listopada 2023
godz. 18:00
Muzeum Żydów Mazowieckich
Kwiatka 7

Głównym bohaterem tej prelekcji będzie Symcha Trachter (1894-1942). Malarz urodzony w Lublinie był jednym z bardziej interesujących twórców żydowskich okresu między pierwszą i drugą wojną światową. Swój niepośledni talent rozwijał w Warszawie, Krakowie, Wiedniu, Paryżu, Kazimierzu nad Wisłą.

W Żydowskim Instytucie Historycznym w 2020 roku Jakub Bendkowski zorganizował wystawę monograficzną Trachtera, którą poprzedziła żmudna kwerenda: dotarł do obrazów, rysunków, listów i wcześniej niepublikowanych materiałów; pozwoliło to na zrekonstruowanie życiorysu artysty i jego twórczości.

Prelegent jest absolwentem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego,  posiada tytuł doktora – uzyskał go w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na średniowiecznej rzeźbie nagrobnej, problematyce pamięci i upamiętnienia, oraz przedstawieniach antyjudaistycznych w sztuce średniowiecznej i nowożytnej. Zajmuje się też malarzami żydowskimi XIX i XX w. Jest kuratorem w dziale sztuki Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Udostępnij: