To wydarzenie zostało zakończone

Spotkanie z Swietłaną Greś, pisarką z Żytomierza. Зустріч з житомирською поеткою Світланою Гресь

24 maja 2022
godz. 15:30
Muzeum Mazowieckie w Płocku
Kolegialna 6

Swietłana Greś jest dyrektorką Żytomierskiego Obwodowego Muzeum Literackiego i poetką i autorką piosenek, wydała dziesięciu tomików poezji dla dzieci i dla dorosłych. Jej utwory publikują ukraińskie i międzynarodowe pisma. Od 2017 stoi na czele żytomierskiego oddziału Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy, w latach 1998 – 2002 kierowała młodzieżowym oddziałem Związku Polaków Miasta Żytomierza. Jest laureatką wielu nagród i odznaczeń, m.in. państwowym Orderem Księżnej Olgi III stopnia, nagrody Gabinetu Ministrów Ukrainy „Za szczególne zdobycze młodzieży w rozbudowie Ukrainy” oraz tytułem „Chluba miasta Żytomierza”.Na spotkaniu w sali edukacyjnej Muzeum Mazowieckiego w Płocku poetka opowie o znanym pisarzu i tłumaczu, zasłużonym działaczu kultury polskiej Borysie Ten Chomychewskim, któremu poświęcona jest osobna sala w Żytomierzskim Obwodowym Muzeum Literackim oraz o własnych przekładach wierszy na język polski, w szczególności autorstwa Walentyna Grabowskiego, jednej z czołowych postaci społeczności polskiej w Żytomierzu. Przybliży nam także sylwetki najsłynniejszych pisarzy ukraińskich.Druga część spotkania będzie rozmową z dziećmi ukraińskimi, które w tym momencie mieszkają w Płocku, w jej trakcie wszyscy będą rozwiązywać literackie zagadki. Wstęp na spotkanie jest wolny, serdecznie zapraszamy!
Світлана Гресь – директор Житомирського обласного літературного музею, поетеса і автор пісень, видала десять томів поезії для дітей та дорослих. Її роботи публікуються в національних та міжнародних журналах. З 2017 року очолює Житомирську обласну організацію Національної спілки письменників України, а у 1998-2002 роках очолювала молодіжний осередок спілки поляків міста Житомира. Вона є лауреатом багатьох нагород та відзнак в т.ч. Державним орденом княгині Ольги III ступеня, відзнакою Кабінету Міністрів України «За особливі заслуги молоді у розвитку України» та званням «Гордість міста Житомира».
На зустрічі в навчальній кімнаті Мазовецького музею в Плоцьку поетка розповість про відомого письменника і перекладача, видатного діяча польської культури Бориса Тена Хомичевського, якому присвячена окрема кімната в обласному літературному музеї в Житомирі, та про власні переклади віршів польською мовою, зокрема Валентина Грабовського, одного з перших очільників польського товариства в Житомирі. Вoна також познайомить нас з найвідомішими українськими письменниками.
Друга частина зустрічі – бесіда з українськими дітьми, які наразі живуть у Плоцьку, під час якої всі візьмуть участь у слуханні віршів і розгадуваннi загадок.
Вхід на зустріч вільний. Сердечно запрошуємо!

Udostępnij: