To wydarzenie zostało zakończone

Spotkania z historią: „Między dżumą a cholerą. Epidemie w Płocku w XIX wieku”

05 października 2022
godz. 17:00
Muzeum Mazowieckie w Płocku
ul. Kolegialna 6

Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza na spotkanie poświęcone epidemiom, jakie miały miejsce w Płocku w wieku XIX. O zjawisku opowiadać będzie  dr Marta Milewska, adiunkt Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Dr Marta Milewska specjalizuje się w historii XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień społecznych i zdrowotnych. Jest autorką wielu opracowań i artykułów naukowych z zakresu opieki medycznej i ochrony zdrowia w XIX wieku, m.in. „Ochrona zdrowia w guberni płockiej 1865 – 1915”.

Drugi z prelegentów – dr Józef Krzyk – to historyk, dziennikarz i publicysta, związany z katowicką redakcją „Gazety Wyborczej”. Dr Józef Krzyk jest autorem książki „Plagi. Historia bez końca. 26 chorób, które zmieniły świat”.

Wstęp wolny. Spotkanie odbędzie się w auli MMP przy ul. Kolegialnej 6.

Udostępnij: