To wydarzenie zostało zakończone

Promocja najnowszego numeru półrocznika Muzeum Mazowieckiego w Płocku „Nasze Korzenie”

19 września 2023
godz. 18:00
Muzeum Mazowieckie w Płocku
Kolegialna 6

Muzeum Mazowieckie w Płocki zaprasza na promocję najnowszego numeru półrocznika „Nasze Korzenie”. Czytelnicy znajdą w nim kilkanaście artykułów przybliżających zarówno sylwetki nietuzinkowych ludzi, jak i ciekawe miejsca i zdarzenia z dalszej i bliższej przeszłości północno-zachodniego Mazowsza.

Spotykamy się 19 września, o godz. 17, w auli MMP, przy ul. Kolegialnej 6.

W trakcie promocji wysłuchamy prelekcji Andrzeja Jaskuły z Pracowni Konserwatorsko-Archeologiczna Natfarri pt. „Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie byłego klasztoru Benedyktynów w Płocku w 2023 r.”.

Podczas spotkania będzie można kupić najnowszy numer „Naszych Korzeni” w promocyjnej cenie 4 zł.

Co przygotowaliśmy dla Was w najnowszym numerze naszego półrocznika? Przyrody naszego regionu dotyczy tekst Sławomira Gajewskiego poświęcony nielicznym już niestety zakątkom naszego miasta, w których można natrafić wczesną wiosną na stanowiska zawilca żółtego.

Dwa artykuły dotyczą ziemnych archiwaliów. Dariusz Kołodziejski referuje wyniki przeprowadzonych ostatnio badań wykopaliskowych w podpłockich Szeligach, natomiast Jakub Rychlik omawia monety z odkrytego przypadkowo w Kępie Polskiej skarbu wczesnośredniowiecznego (obecnie na stałej ekspozycji w muzeum w Wyszogrodzie).

Tematyka większości artykułów wiąże się z losami ludzi i miejsc, w których oni żyli, pracowali, walczyli, umierali. Janusz Bielicki po raz kolejny odsłania nieznane fakty z dziejów ziemi dobrzyńskiej. Dzięki jego kwerendom archiwalnym dowiadujemy się, że w początkach XVII w. gwardianem klasztoru oo. franciszkanów w Dobrzyniu nad Wisłą był członek sławnej warszawskiej familii kupieckiej – Baryczków, a także poznajemy mieszkańców Dobrzynia i okolic zmagających się z hitlerowskim okupantem w strukturach konspiracyjnych i w czasie Powstania Warszawskiego. Ten sam autor przybliżył związki majora Waleriana Łukasińskiego, nieco zapomnianego już dzisiaj patrioty, z ziemią płocką.

Zbigniew Grabowski już po raz dziesiąty oprowadza nas po dworach w okolicach Płocka, tym razem zawitamy do Mąkolina, Drobina i Konar.

W roku 2023 przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji zamieściliśmy trzy artykuły. Jolanta Załęczny omawia przyczyny wybuchu powstania, jego przebieg na ziemi płockiej oraz późniejsze formy upamiętnienia insurekcji z lat 1863-1864.

Piotr Kaszubowski poświęcił swój tekst jednemu z dowódców powstańczych, poległemu 5 maja 1863 r., Tomaszowi Kolbe. Jan Bogdan, sędziwy mieszkaniec wsi Kobylniki pod Wyszogrodem, podzielił się swoimi wspomnieniami o działaniach jakie podjął dla upamiętnienia uczestników Powstania Styczniowego poległych w tej miejscowości.

Osoba Franciszka Tarczyńskiego jest znana głównie z racji jego odkryć archeologicznych oraz pasji kolekcjonerskich. Tymczasem Teresa Stawiarska nadesłała artykuł prezentujący Tarczyńskiego jako utalentowanego artystę malarza i fotografika.

Dwa kolejne teksty dotyczą, mniej lub bardziej bezpośrednio, członków studenckiej Korporacji Arkonia. Ich autor, Zbigniew J. Tyszka, poświęcił je biskupowi mariawickiemu, niedoszłemu inżynierowi, Klemensowi Marii Feldmanowi oraz Janowi Skotnickiemu (1933-2013), w dziesiątą rocznicę śmierci.

Cykl artykułów poświęconych ludzkim losom uzupełnia interesujący szkic Patryka Mieszkowicza prezentujący mało u nas znaną powstać Zigmasa Kuzmickisa (1898-1976), wykładowcy literatury litewskiej w szkołach i uczelniach w Kownie, urodzonego w… Rębowie pod Wyszogrodem.

W cyklu Silva rerum proponujemy Państwu wywiad Sławomira Gajewskiego z poetką z Liszyna, Anną Włochowską, oraz dalszy ciąg opowieści Bogusława Sobocińskiego Ziemia bielska na chłopski rozum. Bieżący numer zamyka artykuł Elżbiety Miecznikowskiej poświęcony Grażynie Grzelińskiej-Kuźnickiej, która przepracowała w Dziale Etnografii naszego muzeum 14 lat u schyłku XX w.

Udostępnij: