To wydarzenie zostało zakończone

Mojżesz Wasercug w Płocku. Spotkanie autorskie z Anną Michałowską-Mycielską

11 października 2022
godz. 18:00
Muzeum Żydów Mazowieckich
Kwiatka 7

Anna Michałowska-Mycielska jest historyczką, doktor habilitowaną nauk humanistycznych, nauczycielką akademicką Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczką Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce imienia Mordechaja Anielewicza w Warszawie. Opracowała wydaną w tym roku książkę „Mojżesz Wasercug (ok. 1760-1832) i jego pamiętnik” i napisała do niej wstęp.

Tytułowa postać, wywodząca się z wielkopolskiej rodziny kupieckiej, była również związana z Płockiem. Choć początek przygody Mojżesza Wasercuga z Książęcym Miastem nie był dla niego przyjemny („Kiedy przybyłem do Płocka, rzekłem: >>Pójdę, zobaczę mieszkanie, które dla mnie przygotowali mieszkańcy Płocka<<. Pokazano mi przytułek – schronisko dla wędrowców. Biedacy zamieszkiwali [jedną] połowę domu, drugą naszykowano na moje mieszkanie”), został tu ponad trzydzieści lat.

Dzięki jego pamiętnikowi można dowiedzieć się co nieco o codzienności Płocka przełomu XVIII i XIX wieku.

Udostępnij: