To wydarzenie zostało zakończone

Koncert Orkiestry Galicja

14 października 2022
godz. 17:30
Muzeum Żydów Mazowieckich
Kwiatka 7

Twórczość tego zespołu osadzona jest m.in. w wielokulturowym pograniczu polsko-ukraińskim należącym do dawnej Galicji. Podczas koncertu w MŻM będzie można poczuć ducha tamtejszych Bojków, Hucułów, Żydów, Polaków, Ukraińców – zaklętego w dzikich kołomyjkach, polkach, krakowiakach, oberkach, muzyce klezmerskiej.
Muzycy Orkiestry Galicja swój repertuar tworzą dzięki ekspedycjom terenowym, archiwalnym nagraniom i zapisom etnografa i folklorysty Oskara Kolberga. Jak podkreślają, ich celem jest poszukiwanie rdzennego brzmienia starej muzyki i ożywianie tradycji. Są uczennicami i uczniami wiejskich muzykantów, praktykami i badaczami muzycznymi tradycji Polski i Ukrainy. Wśród nich jest Magdalena Sobczak z Kapeli ze Wsi Warszawa.
Orkiestra wystąpi w składzie: Mateusz Niwiński (skrzypce, śpiew), Olena Yeremenko (skrzypce, śpiew), Magdalena Sobczak (cymbały huculskie), Agnieszka Niwińska (bęben, baraban), Jakub Mielcarek (baselta, kontrabas), Justyna Piernik (śpiew).

Udostępnij: