Świeże wieści w sprawie muzeum w Gostyninie!

W ramach prac związanych z przygotowaniem stałej ekspozycji w planowanym Muzeum Ziemi Gostynińskiej Oddziale Muzeum Mazowieckiego w Płocku została ostatnio wykonana makieta w skali 1: 50 kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Marcina w Gostyninie.

Świątynia ta, budowana w latach 1913-1924, konsekrowana w 1927 r., jest znakomitym przykładem poszukiwań polskiego stylu w rodzimej architekturze okresu międzywojennego. Niestety, w latach 1941-1942 została ona rozebrana przez niemieckich okupantów. Obecnie mało już kto pamięta bryłę tego dużego, pięknego kościoła. Dlatego też uznaliśmy, że umieszczenie na ekspozycji modelu kościoła oddającego wszystkie szczegóły architektoniczne jest ze wszech miar wskazane. Makietę, na zlecenie Muzeum Mazowieckiego, wykonała firma PPU Stangel ze Zgierza.

Obecnie prace nad scenariuszem stałej ekspozycji w przyszłym muzeum są mocno zaawansowane. Gromadzimy materiały archiwalne dotyczące dawnego Gostynina, opracowujemy projekty plansz, zbieramy zabytki do gablot. Planujemy wykonanie jeszcze jednej makiety. Tym razem będzie to Gostynin w 1939 r.

Jest już gotowy projekt budowlany adaptacji budynku jatek miejskich przy ul. Floriańskiej – przyszłej siedziby muzeum. Niebawem rozpisany zostanie przetarg na remont jatek, a po wyłonieniu wykonawcy rozpoczną się prace remontowe.

Przewidywany termin otwarcia Muzeum Ziemi Gostynińskiej w Gostyninie to połowa 2025 r.

Udostępnij: