Spotkania z historią. Nie tylko Marcelina…

We wtorkowe popołudnie spotkaliśmy się z historią. Traf chciał, że stało się to dokładnie 105 lat po podpisaniu przez Józefa Piłsudskiego Dekretu Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej, dokumentu przyznającego prawa wyborcze wszystkim, bez względu na płeć.

Tylko czy kobiety faktycznie mogły z nich wtedy skorzystać? I jak dzielnie walczyła o nie Julia Kisielewska, związana z naszym miastem publicystka, pisarka, krytyczna literacka wieloletnia dyrektorka płockiego II Gimnazjum Żeńskiego, postać niezwykle utalentowana, światła i aktywna, a dziś niesłusznie nieco zapomniana?

O tym wszystkim opowiadały nam prof. Katarzyna Sierakowska z Polskiej Akademii Nauk oraz dr Magdalena Bilska-Ciećwierz, kustosz z Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Fot. Tomasz Topczewski

Udostępnij: