Pracownik poszukiwany

Muzeum Mazowieckie w Płocku zatrudni pracownika na stanowisko:

specjalisty ds. upowszechniania i promocji w Dziale Upowszechniania i Promocji

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 1. organizację realizowanych w ramach Działu projektów, działań, wydarzeń
 2. organizację i prowadzenie muzealnych lekcji, warsztatów
 3. oprowadzanie zwiedzających po muzealnych wystawach
 4. przygotowanie i koordynacja umów, zamówień, nadzór nad realizacją umów
 5. bieżąca współpraca z działami muzeum

Wymagania

 1. wyższe wykształcenie
 2. minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji lub koordynacji projektów (uwzględniającego przygotowanie merytoryczne, logistyczne i administracyjne projektów), 
 3. doświadczenie w przygotowywaniu umów (również w języku angielskim),
 4. merytoryczna znajomość zagadnień z zakresu historii sztuki i kultury współczesnej (dodatkowo punktowane będzie ukończenie kursów w zakresie historii sztuki oraz interpretacji dzieł sztuki);
 5. biegła znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 6. zdolności organizacyjne i interpersonalne,
 7. dodatkowo punktowane będzie doświadczenie w realizacji projektów filmowych, performatywnych, muzycznych, debat, konferencji, dyskusji.

Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Muzeum, korespondencyjnie: Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock, elektronicznie: sekretariat@muzeumplock.eu

Termin składania ofert 16 września 2022 r.

Nabór odbędzie się w drodze rozmowy kwalifikacyjnej po uprzedniej analizie i weryfikacji złożonych aplikacji.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy wybrane osoby.

Planowany termin zatrudnienia – październik 2022 r.

Udostępnij: