Zbiory

Dział Numizmatyki

Znajduje się w nim ogółem 35668 obiektów: monety (starożytne, polskie, krajów ościennych i inne), pieniądze papierowe, medale, medaliony, plakiety.

W zbiorach Działu Numizmatyki znajduje się:

Najliczniejszą grupę stanowią monety polskie od piastowskich do współczesnych. Należy również wymienić kilkanaście skarbów (od wczesnośredniowiecznych do nowożytnych), które stanowią bardzo interesujący materiał do badań naukowych.

W zbiorach medalierskich dominują medale polskie i z Polską związane, ich trzonem jest dawna kolekcja wybitnych kolekcjonerów Gustawa i Józefa Zielińskich, działających w XIXw. W latach 80 podjęto ciekawą inicjatywę stworzenia nowego zespołu obiektów (medaliony i plakiety), do dnia dzisiejszego udało się zgromadzić znaczącą kolekcję.

O cenne i rzadkie numizmaty wzbogacił się także zbiór pieniądza papierowego, obejmujący banknoty głównie polskie (od 1794 roku do współczesnych).

W najbliższej przyszłości Gabinet Numizmatyczny będzie miał możliwość zorganizowania stałej wystawy, na której zostanie zaprezentowana historia pieniądza Polski i terenów z nią związanych, dzieje sztuki medalierskiej w Polsce, a także kolekcja medali i plakiet secesyjnych. Fragment ekspozycji będzie poświęcony twórczości medalierskiej wybitnego rzeźbiarza pochodzącego z Płocka – Władysława Gruberskiego (1873-1933).