O historii złotego i reformie walutowej Władysława Grabskiego

Choć uwaga profesora Włodzimierza Mędrzeckiego skupiła się głównie na Władysławie Grabskim jako autorze reformy monetarnej i premierze, to sporo można było usłyszeć o gospodarce II RP i jej uwarunkowaniach.

Władysław Grabski przedstawiony został jako odważny reformator. Bez wahania, pomimo oporu społeczeństwa i władz, swój pomysł zwalczenia hiperinflacji wprowadził w życie. Krokami do przezwyciężenia kryzysu stały się: ustabilizowanie kursu marki polskiej, powołanie Banku Polskiego i wprowadzenie nowej waluty czyli złotego polskiego.

Opowieść o blaskach i cieniach tamtych czasów zachęciła publiczność do zadawania pytań. Pytano o finansowanie wielkich inwestycji 2. poł. lat 30. XX wieku, o nazwę „złoty polski”, o znaczenie tej waluty w Europie. To pewnie i wykład profesora, i pasja uczestników spotkania dała o sobie znać, bo pytań było tego popołudnia wyjątkowo dużo.

Dziękujemy za zainteresowanie!

Fot. Tomasz Topczewski

Udostępnij: