Muzealny dział edukacji poszukuje pracownika

Sala Muzeum Żydów Mazowieckich. Grupa dzieci w wieku ok. 10 lat ogląda jedną z wystawione tam plansze. Plansze są wysokie, białe, są na nich kolorowe, radosne, bajkowe rysunki i krótkie teksty. Wszystkie dotyczą Jana Szancera, bohatera planszowej wystaw.

Muzeum Mazowieckie w Płocku poszukuje przewodnika-edukatora Działu Upowszechniania i Promocji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne (historia sztuki, historia, pedagogika z elementami historii sztuki, etnografia, animacja kultury)
 • doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu zajęć dla różnych grup wiekowych
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się, prowadzenia zajęć i prezentacji
 • umiejętność nawiązywania żywego kontaktu z dziećmi
 • mile widziana znajomość historii Płocka i regionu oraz zagadnień związanych z historią sztuki XIX i XX wieku
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności organizacyjne i duża samodzielność w działaniu
 • język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym
 • mile widziana znajomość programów graficznych
 • mile widziane doświadczenie w zakresie zdobywania dofinansowań zewnętrznych, realizacji projektów, organizacji imprez

Podstawowe obowiązki:

 • przygotowywanie scenariuszy i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla różnych grup odbiorców, w tym szkół i przedszkoli.
 • oprowadzanie grup zorganizowanych po wystawie
 • planowanie i koordynacja projektów edukacyjnych
 • współpraca przy projektach realizowanych przez dział edukacji.

Oferujemy pracę w nowoczesnej instytucji kultury, która realizuje projekty kulturalne, artystyczne i edukacyjne, stabilne zatrudnienie i możliwości rozwoju.

Dokumenty – CV i list motywacyjny prosimy składać drogą mailową na adres sekretariat@muzeumplock.eu lub osobiście w sekretariacie muzeum (ul. Tumska 8, Płock) do 24 lutego 2023 r.

Do dokumentów należy dołączyć klauzulę o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Mazowieckie w Płocku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Po etapie składania dokumentów muzeum zaprosi wybrane osoby na rozmowę kwalifikacyjną.

„Administratorem danych uzyskanych w związku z nadaniem niniejszej wiadomości jest Muzeum Mazowieckie z siedzibą w Płocku. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@muzeumplock.eu. Dane są zebrane w celu komunikacji elektronicznej, w szczególności oferowania i świadczenia usług, rozliczeń lub marketingu własnego, na podstawie art. 6 pkt 1 lit a), b), c) lub f) Rozporządzenia 2016/679. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu lub do czasu wycofania zgody. Oprócz prawa wycofania zgody, przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji.”

Udostępnij: