Muzealna wystawa o moście w płockiej politechnice

Wystawa Muzeum Mazowieckiego w Płocku zagościła w gmachu Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku. Planszowa opowieść nosi tytuł „Od Mostu Legionów do… Mostu Legionów. 80 lat historii płockiej przeprawy wiślanej”.

„W 1930 r. Ministerstwo Robót Publicznych, biorąc pod uwagę m.in. bardzo zły san techniczny mostu wojennego, poleciło Dyrekcji Robót Publicznych w Warszawie opracowanie projektu stałego mostu drogowego na Wiśle w Płocku. W kwietniu 1931 r. przybyła do Płocka specjalna Komisja Ministerstwa robót Publicznych, która przedstawiła plany nowej przeprawy” – czytamy na wystawie, która powstała z okazji 80. rocznicy otwarcia starego mostu w Płocku.

Ekspozycja, przygotowana wspólnie przez MMP i Towarzystwo Techniczne w Płocku, była już prezentowana w 2018 r. Autorami koncepcji są Piotr Gryszpanowicz – prezes towarzystwa i Barbara Rydzewska – kierownik działu historii w muzeum. Wystawę można było oglądać początkowo w parku za katedrą, a następnie w urzędzie miasta.

Teraz, 14 plansz z najważniejszymi informacjami oraz archiwalnymi fotografiami zdobi korytarze na pierwszym piętrze budynku Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Studenci budownictwa oraz osoby odwiedzające uczelnię mają okazję przeczytać m.in. jak powstawał stary most, a także obejrzeć zdjęcia dawnych dokumentów projektowych i fotograficzne relacje z budowy przeprawy.

Dziękujemy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku za wyeksponowanie wystawy 🙂

Udostępnij: