Mozaikowa jesień w Spichlerzu

Dział etnograficzny Muzeum Mazowieckiego w Płocku jest zakochany w mozaikach! Oto dowody.

13 października 2023 roku zaprosił wszystkich nas na mozaikowe spotkanie z Elżbietą Miecznikowską z naszego działu etnografii. Zapoznaliśmy się z najnowszym stanem badań Eli nad tytułową „wielką sztuką wokół nas”, czyli ceramicznymi dziełami sztuki w przestrzeni Płocka. Uczestnicy mogli m.in. zobaczyć absolutnie unikatowe fotografie Eustachego Kossakowskiego artysty obiektywu, który na średnioformatowych barwnych slajdach uwiecznił proces tworzenia jednej z płockich mozaik. A nie było to jedyne z najnowszych odkryć Eli, która podzieliła się również sytuacjami, w których przypadek zadecydował, że ta nomen omen, układanka zaczęła się nabierać kształtu dotąd nieznanego badaczom płockiej sztuki. Na spotkaniu nie zabrakło momentów wzruszających. Omówione i dyskutowane były sytuacje, w których zarządzający nieruchomościami zdawali sobie sprawę z tego, że mają do czynienia z wartościowymi dziełami uznanych artystów. Niestety zwykle bywa odwrotnie i nasze miasto traci bezpowrotnie to co z wielkim pietyzmem powstawało by je upiększyć. Mamy nadzieję, że takie spotkania i publikacje przyczynią się do odwrócenia tej niekorzystnej proporcji.

14 października za to w Spichlerzu, „bazie” naszych etnografów rozpoczęło się pierwsze spotkanie z cyklu mozaikowych warsztatów. Uczestnicy dopracowywali projekty, wałkowali ceramiczną masę, z której następnie wycinali, zgodnie ze swoimi projektami, elementy, które zostaną poddane dalszej obróbce na kolejnym spotkaniu. Prowadząca Marta Gorajek z Akademii Małej Sztuki zapewniała, że teraz będzie już z górki 🙂.

Fot. Grzegorz Piaskowski

Udostępnij: