Monodram „Do Polski” w Muzeum Żydów Mazowieckich

Żyd poczciwy Ojczyznę jak Polak kochał…

Wielokrotnie powtarzane w językach polskim i jidysz „Smutno mi, Boże” Słowackiego, wspomnienie muzyki Chopina, fascynacja płonącymi literami w poezji Norwida… Niezgoda na polski antysemityzm i modlitwa za tych, którzy nie bali się ratować żydowskich sąsiadów w czas próby… Pytania, czy płonąca Warszawa czegoś nauczy Stwórcę i ludzi, i któż inny może zabrać z Ojczyzny, jak bociany… Sławomir Holland i Michał Górczyński w Muzeum Żydów Mazowieckich przejmująco przedstawili poemat „Do Polski” wybitnego polsko-żydowskiego poety Abrahama Suckewera – po czym licznej publiczności pokłonili się na tle gwiazdy Dawida oświetlonej światłami białym i czerwonym.

My też kłaniamy się Wam za wzięcie udziału w tym wydarzeniu. Do zobaczenia.

Fot. Tomasz Topczewski.

Udostępnij: