Kulturalna szkoła na Mazowszu

Muzeum Mazowieckie w Płocku przyłączyło się do Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, którego inicjatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach Programu zorganizowane grupy szkolne mogą skorzystać z naszej oferty za preferencyjną cenę biletu lub lekcji – uczeń zapłaci tylko 1 zł . Propozycja jest przeznaczona dla szkół z terenu województwa mazowieckiego i obowiązuje od 16 maja do 31 grudnia 2022 r.

Ideą programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Promocyjna cena biletów wstępu ma umożliwić dostęp uczniom, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Do udziału w Programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

W Programie mogą brać udział uczniowie z Województwa Mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami. Uczeń (a także opiekun) zapłaci złotówkę za uczestnictwo w muzealnej lekcji/warsztacie lub za bilet do muzeum (zwiedzanie z przewodnikiem lub bez).

Warunkiem skorzystania z Programu jest złożenie przez szkołę wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej i/lub elektronicznej (po kontakcie z Działem Upowszechniania i Promocji – tel. 24 367 72/73) na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Programu. Uwaga – w zgłoszeniu konieczne jest wyszczególnienie, z jakich usług chce skorzystać klasa (lekcja/warsztat lub zwiedzanie lub zwiedzanie z przewodnikiem). Konieczny jest także podpis dyrekcji szkoły.

Szczegółowe informacje: tel. 24 364 70 72/73

Udostępnij: