Inwestycje

Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 B

UMOWA nr W/UMWM-UU/UM/NW/4592/2024  z dnia 21.05.2024 na „Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 B Spichlerz Muzeum Mazowieckie w Płocku”, 26 984,97 zł

Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku ul. Tumska 8

UMOWA nr W/UMWM-UU/UM/NW/4591/2024 z dnia 21.05.2024 na „Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku ul. Tumska 8”,   kwota 155 098,88 zł

Dotacja

Zadanie inwestycyjne pn. “Rewaloryzacja nieruchomości przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie – oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku”

Zamierzeniem Muzeum jest rozszerzenie działalności statutowej i zorganizowanie Muzeum Regionalnego Ziemi Gostynińskiej oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego wieloetnicznej społeczności współistniejącej w tej miejscowości.

Zakres inwestycji dotyczący rewitalizacji budynku zabytkowych jatek wraz z nadaniem im nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych oraz z utworzeniem dodatkowej powierzchni wystawienniczej, pełniącej funkcję edukacyjną i konferencyjną oraz szeroko pojętej działalności animacyjnej, upowszechnieniowej, koncertowej itp. na rzecz mieszkańców Gostynina i okolic oraz turystów.

Zakres Zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz usługę doradztwa technicznego.

UMOWA DOTACYJNA nr  Umowy W/UMWM-UU/UM/MW/6864/2022 z dnia 13.10.2022 r.
– na kwotę brutto: 200.000 zł (słownie brutto: dwieście tysięcy złotych 00/100 ).

Dotacja

Zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle – oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Zbiór menonicki będzie elementem projektu powstania Szlaku Osadnictwa Olenderskiego, skupiającego najważniejsze i najpiękniejsze pamiątki po tym niezwykłym zjawisku w Dolinie Środkowej Wisły. Muzeum chciałoby zachować, udostępniać, ale też popularyzować kulturę olenderską i mennonicką Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej.  Zwiedzający będą mogli przemierzać nowo powstający szlak na rowerach, zaopatrzeni w mapy i odpowiednie oznaczenia w systemie GPS, wyruszać będą w podróż do dawnego świata Olendrów. Działalność tej jednostki odnosiłaby się do ekspozycji stałych, ekspozycji czasowych oraz szeroko pojętej działalności animacyjnej, edukacyjnej, upowszechnieniowej, koncertowej itp. na rzecz okolicznych mieszkańców oraz turystów.

Zakres Zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji dawnego zboru menonitów (dom modlitwy menonitów) położonego w miejscowości Nowe Wymyśle oraz usługę doradztwa technicznego.

UMOWA DOTACYJNA nr W/UMWM-UU/UM/NW/529/2023 z dnia 7.03.2023r.
– na kwotę brutto: 208.657,70 zł (słownie brutto: dwieście osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych70/100 ).

Dotacja

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup makiety kościoła św. Marcina w Gostyninie – ekspozycja stała”

W ramach prac związanych z przygotowaniem stałej ekspozycji w planowanym Muzeum Ziemi Gostynińskiej Oddziale Muzeum Mazowieckiego w Płocku została ostatnio wykonana makieta w skali 1: 50 kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Marcina w Gostyninie.

Świątynia ta, budowana w latach 1913-1924, konsekrowana w 1927 r., jest znakomitym przykładem poszukiwań polskiego stylu w rodzimej architekturze okresu międzywojennego. Niestety, w latach 1941-1942 została ona rozebrana przez niemieckich okupantów. Obecnie mało już kto pamięta bryłę tego dużego, pięknego kościoła. Dlatego też uznaliśmy, że umieszczenie na ekspozycji modelu kościoła oddającego wszystkie szczegóły architektoniczne jest ze wszech miar wskazane. Makietę, na zlecenie Muzeum Mazowieckiego, wykonała firma PPU Stangel ze Zgierza.

UMOWA DOTACYJNA nr W/UMWM-UU/UM/NW/5617/2023 z dnia 30.11.2023 r. – na kwotę brutto 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100).

Dotacja

Wnętrza kamienicy przy Kolegialnej 6

Słynące ze zbiorów secesji Muzeum Mazowieckie w Płocku w ciągu ostatnich 14 lat poszerzyło swój profil o art déco. Na muzealną kolekcję sztuki z lat 20-30. XX w. składa się blisko tysiąc pięćset muzealiów reprezentujących różne dziedziny rzemiosła, technologie oraz surowce. Ekspozycja na parterze kamienicy wprowadza w klimat wielkiego miasta okresu międzywojnia. Tu znalazły swoje swoje miejsce witryny sklepowe z kolekcją mody i jej akcesoriów, sklep jubilerski prezentujący zespół biżuterii art déco, gabinet prezesa banku z kolekcją numizmatyczną oraz trzy aneksy prezentujące komplety mebli i rzemiosło artystyczne z różnych regionów europejskich. Ekspozycję pierwszego piętra stanowią aranżacja mieszkania międzywojennego oraz galeria designu. W ten sposób powstała największa w Polsce, bowiem syntetyczna i wielodziałowa, prezentacja sztuki z okresu międzywojennego ilustrująca styl art déco.

Przy Kolegialnej 6 postała także wystawa poświęcona Franciszce i Stefanowi Themersonom. Pamiątki po pochodzącym z Płocka cenionym na całym świecie pisarzu, filozofie, filmowcu i jego małżonce zostały po raz pierwszy w historii miasta wyeksponowane na wystawie stałej.

Nazwa projektu – „Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego i stylu – art déco oraz Wielcy Płocczanie – Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku”. Umowa numer 71/UMWM/03/2019/NW-I-I/D. Kwota przyznanego dofinansowania – 4 010 000,00 zł, w następujących transzach:
— w roku 2019: 396 484,00 zł
— w roku 2020: 3 206 185,87 zł
— w roku 2021: 407 330,13 zł

Wystawa art deco w muzeum, zbliżenie na przednią część maski zabytkowego czerowego kabrioletu. Za nim widoczne szklane gabloty z manekinami ze strojami w stylu lat 20. Nad samochodem na suficie biały podświetlony panel z nałożoną na niego czarną kartką.
Dotacja

Kolegialna 6 odtworzona

Nowe skrzydło Muzeum Mazowieckiego, piękna trzykondygnacyjna kamienica przy ul. Kolegialnej 6. Oto efekt otrzymanych przez Muzeum Mazowieckie w Płocku dofinansowań – zarówno unijnych, przyznanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, jak i dotacji przyznanych przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zrujnowany zabytek w centrum Płocka odzyskał swą świetność, a od września roku 2021 będzie domem jedynej w Polsce stałej wystawy art déco.
Zabytkowa kamienica o powierzchni 2520 metrów kwadratowych jest przestrzenią do działań artystycznych i edukacyjnych, atrakcją turystyczną miasta, kolejnym etapem w procesie rewitalizacji płockiej starówki. Przede wszystkim jednak stwarza jednak możliwość prezentacji w całej okazałości kolekcji sztuki art déco Muzeum Mazowieckiego w Płocku (wnętrza mieszkalne, rzemiosło artystyczne, kolekcja strojów i akcesoriów mody).
Nazwa projektu: Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I (projekt realizowany od 2016 do 2019r.)
Umowa Nr 114/UMWM/08/2017/NW-I-I/D
Całkowita wartość projektu – 13 525 561,09 zł, w tym:
– środki z UE kwalifikowane 3 417 962,58 zł
– środki UMWM kwalifikowane 4 892 216,94 zł
– środki UMWM niekwalifikowane 5 199 221,06 zł
– środki własne Muzeum kwalifikowane 16 160 51 zł

Kolegialna 6 – etap II

Kamienica przy Kolegialnej 6 to nie tylko budynek widoczny od strony ulicy. Gotowe są już także jej dwie oficyny, w których znajdą się m.in. ekspozycje poświęcone art déco, także wielkim płocczanom, m.in. Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej oraz Władysławowi Broniewskiemu, nowa sala wystaw czasowych oraz sala konferencyjna na 200 osób. Nazwa projektu – Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap IINumer umowy 11/UMWM/02/2019/NW-I-I/DKwota przyznanego dofinansowania – 14 280 000 zł w następujących transzach:a/ 2019 r. 24 538,50 złb/ 2020 r.14 255.461,50 zł.

Wzbogacanie kolekcji o meble…

Dzięki dotacji przyznanej przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Muzeum Mazowieckie w Płocku wzbogaciło swą kolekcję sztuki art déco o garnitur mebli sypialnianych projektu Juliana Pietrzyka z Fabryki Mebli Artystycznych Szczepana Łojka. Znajdzie się on na ekspozycji pierwszego piętra – którą rozpocznie aranżacja mieszkania prezentująca w całej okazałości walory artystyczne wysokiej klasy mebli i rzemiosła artystycznego o proweniencji polskiej, tym samym przywodząc klimat i atmosferę domostw polskiej inteligencji i zamożnego mieszczaństwa z minionych i jakże barwnych lat 20. i 30. XX w.

Kolejny zakup to wazon projektu Louis Majorelle z wytwórni Braci Daum. Będzie eksponowany w galerii designu wśród bogatej kolekcji rzemiosła artystycznego (szkła, ceramiki i metalu międzywojennego z wytwórni polskich i obcych).

Nazwa projektu – Zakup obiektów do kolekcji sztuki dwudziestolecia międzywojennego – art déco
Numer umowy 165/UMWM/08/2019/NW-I-I/D
Kwota przyznanego dofinansowania – 67 800 zł

… i biżuterię

Kolekcja Muzeum Mazowieckiego wzbogaciła się w tym samym czasie także aż o 21 obiektów – biżuterię, ceramikę, wyroby metalowe i kilimy. Zakupy tych eksponatów były możliwe dzięki dotacji przyznanej przez Departament Kultury Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wśród zakupionych przedmiotów znalazły się m.in. złota puderniczka sygnowana znakiem wytwórni Tiffany, rzadko spotykane na rynku antykwarycznym kolczyki w formie chwostów w oryginalnym etui paryskiej firmy Cartier, słynny serwis Płaski projektu B. Wendorfa z wytwórni w Ćmielowie oraz wyroby ze szkła znanych francuskich wytwórni Legras i Baccarat.

Nazwa projektu – Zakup obiektów do kolekcji sztuki dwudziestolecia międzywojennego – art déco
Numer umowy 1220/UMWM/09/2019/KP-DU-III.3152.99
Kwota przyznanej dotacji – 82 200 zł

Dotacje

2018

Woda dla Wiączemina

Przyłącze wody – urzeczywistnione dzięki dotacji przyznanej przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – jest niezbędne do codziennego funkcjonowania Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku, miejsca chętnie odwiedzanego przez lokalną społeczność i turystów, organizatora wielu imprez kulturalnych, warsztatów, prelekcji, wystaw. Dzięki dotacji przyznanej przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Nazwa projektu – Budowa przyłącza wodociągowego do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim
Umowa Nr 52/UMWM/03/2018/NW-I-I/D
Kwota przyznanej dotacji – 31 131,17 zł

Przewóz dla pracowników, przewóz dla eksponatów

Dzięki dotacji przyznanej przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Muzeum Mazowieckie w Płocku kupiło bus marki Opel Vivaro.  Zakup był konieczny z uwagi na wyeksploatowanie  starego samochodu. Pojazd służy do przewozu eksponatów muzealnych oraz pasażerów, pozwala przy tym łączyć funkcje  przewozu ładunków gospodarczych i osobowych.

Nazwa projektu – Zakup samochodu osobowego
Numer umowy 11/UMWM/02/2018/NW-I-I/Dz
Kwota przyznanej dotacji – 130 000 zł

Konserwacja olenderskich pamiątek

Muzealna kolekcja olenderska znajdująca się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku jest największym w Polsce zespołem zabytków prezentujących życie nadwiślańskich osadników w środkowej Polsce. Znajdziemy wśród nich kolorowe meble, maszyny rolnicze, narzędzia stolarskie, środki transportu, wyposażenie kuchenne, narzędzia do wydobywania torfu, urządzenia do wyrobu olenderskiej specjalności czyli powideł z buraków cukrowych. Kolekcja jest prawdziwym unikatem. Zabytki zostały pozyskane w trakcie terenowych badań etnograficznych, jednak ich stan zachowania nie pozwalał na ich wykorzystanie wystawiennicze, które jest jednym z głównych zadań muzealnictwa. Dotacja przyznana przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i skuteczna realizacja zadania konserwatorskiego ma tym donioślejsze znaczenie, że równolegle z nim, powstawał nowy oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku czyli Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim. Aby móc wyposażyć pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze konieczne było przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich. Dotacja przyczyniła się zatem, nie tylko do uratowania bezcennego dziedzictwa kulturowego olendrów, ale wpisała się w projekt budowy skansenu.

Nazwa projektu – Konserwacja muzealiów prezentujących codzienne życie nadwiślańskich osadników
Numer umowy 400/UMWM/05/2018/KP-DU-III/3152.32
Kwota przyznaje dotacji – 180 000 zł