Inwestycje

Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego

Dotacja

Wnętrza kamienicy przy Kolegialnej 6

Budynek nowego skrzydła muzeum jest już gotowy. Muzeum Mazowieckie w Płocku zbliża się w tym momencie do końca aranżacji w jego pomieszczeniach ekspozycji stałych „Sztuka okresu dwudziestolecia międzywojennego i stylu art déco” i „Wielcy Płocczanie – Themersonowie”. Zadanie to finansowane jest z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej – inwestycyjnej.

Słynące ze zbiorów secesji Muzeum Mazowieckie w Płocku w ciągu ostatnich 14 lat poszerzyło swój profil o art déco. Na muzealną kolekcję sztuki z lat 20-30. XX w. składa się blisko tysiąc pięćset muzealiów reprezentujących różne dziedziny rzemiosła, technologie oraz surowce. Ekspozycja na parterze kamienicy wprowadzać będzie w klimat wielkiego miasta okresu międzywojnia. Tu znajdą swoje miejsce witryny sklepowe z kolekcją mody i jej akcesoriów, sklep jubilerski prezentujący zespół biżuterii art déco, gabinet prezesa banku z kolekcją numizmatyczną oraz trzy aneksy prezentujące komplety mebli i rzemiosło artystyczne z różnych regionów europejskich. Ekspozycję pierwszego piętra stanowić będzie aranżacja mieszkania międzywojennego oraz galeria designu. W ten sposób powstanie największa w Polsce, bowiem syntetyczna i wielodziałowa prezentacja sztuki z okresu międzywojennego ilustrująca styl art déco.

Przy Kolegialnej 6 postanie także wystawa poświęcona Franciszce i Stefanowi Themersonom. Pamiątki po pochodzącym z Płocka cenionym na całym świecie pisarzu, filozofie, filmowcu i jego małżonce zostaną po raz pierwszy w historii miasta wyeksponowane na wystawie stałej.

Nazwa projektu – „Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego i stylu – art déco oraz Wielcy Płocczanie – Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku”. Umowa numer 71/UMWM/03/2019/NW-I-I/D. Kwota przyznanego dofinansowania – 4 010 000,00 zł, w następujących transzach:
— w roku 2019: 396 484,00 zł
— w roku 2020: 3 206 185,87 zł
— w roku 2021: 407 330,13 zł

Wystawa art deco w muzeum, zbliżenie na przednią część maski zabytkowego czerowego kabrioletu. Za nim widoczne szklane gabloty z manekinami ze strojami w stylu lat 20. Nad samochodem na suficie biały podświetlony panel z nałożoną na niego czarną kartką.
Dotacja

Kolegialna 6 odtworzona

Nowe skrzydło Muzeum Mazowieckiego, piękna trzykondygnacyjna kamienica przy ul. Kolegialnej 6. Oto efekt otrzymanych przez Muzeum Mazowieckie w Płocku dofinansowań – zarówno unijnych, przyznanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, jak i dotacji przyznanych przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zrujnowany zabytek w centrum Płocka odzyskał swą świetność, a od września roku 2021 będzie domem jedynej w Polsce stałej wystawy art déco.
Zabytkowa kamienica o powierzchni 2520 metrów kwadratowych będzie przestrzenią do działań artystycznych i edukacyjnych, atrakcją turystyczną miasta, kolejnym etapem w procesie rewitalizacji płockiej starówki. Przede wszystkim jednak stworzy jednak możliwość prezentacji w całej okazałości kolekcji sztuki art déco Muzeum Mazowieckiego w Płocku (wnętrza mieszkalne, rzemiosło artystyczne, kolekcja strojów i akcesoriów mody).
Nazwa projektu: Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I (projekt realizowany od 2016 do 2019r.)
Umowa Nr 114/UMWM/08/2017/NW-I-I/D
Całkowita wartość projektu – 13 525 561,09 zł, w tym:
– środki z UE kwalifikowane 3 417 962,58 zł
– środki UMWM kwalifikowane 4 892 216,94 zł
– środki UMWM niekwalifikowane 5 199 221,06 zł
– środki własne Muzeum kwalifikowane 16 160 51 zł

Kolegialna 6 – etap II

Kamienica przy Kolegialnej 6 to nie tylko budynek widoczny od strony ulicy. Gotowe są już także jej dwie oficyny, w których znajdą się m.in. ekspozycje poświęcone art déco, także wielkim płocczanom, m.in. Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej oraz Władysławowi Broniewskiemu, nowa sala wystaw czasowych oraz sala konferencyjna na 200 osób. Nazwa projektu – Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap IINumer umowy 11/UMWM/02/2019/NW-I-I/DKwota przyznanego dofinansowania – 14 280 000 zł w następujących transzach:a/ 2019 r. 24 538,50 złb/ 2020 r.14 255.461,50 zł.

Wzbogacanie kolekcji o meble…

Dzięki dotacji przyznanej przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Muzeum Mazowieckie w Płocku wzbogaciło swą kolekcję sztuki art déco o garnitur mebli sypialnianych projektu Juliana Pietrzyka z Fabryki Mebli Artystycznych Szczepana Łojka. Znajdzie się on na ekspozycji pierwszego piętra – którą rozpocznie aranżacja mieszkania prezentująca w całej okazałości walory artystyczne wysokiej klasy mebli i rzemiosła artystycznego o proweniencji polskiej, tym samym przywodząc klimat i atmosferę domostw polskiej inteligencji i zamożnego mieszczaństwa z minionych i jakże barwnych lat 20. i 30. XX w.

Kolejny zakup to wazon projektu Louis Majorelle z wytwórni Braci Daum. Będzie eksponowany w galerii designu wśród bogatej kolekcji rzemiosła artystycznego (szkła, ceramiki i metalu międzywojennego z wytwórni polskich i obcych).

Nazwa projektu – Zakup obiektów do kolekcji sztuki dwudziestolecia międzywojennego – art déco
Numer umowy 165/UMWM/08/2019/NW-I-I/D
Kwota przyznanego dofinansowania – 67 800 zł

… i biżuterię

Kolekcja Muzeum Mazowieckiego wzbogaciła się w tym samym czasie także aż o 21 obiektów – biżuterię, ceramikę, wyroby metalowe i kilimy. Zakupy tych eksponatów były możliwe dzięki dotacji przyznanej przez Departament Kultury Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wśród zakupionych przedmiotów znalazły się m.in. złota puderniczka sygnowana znakiem wytwórni Tiffany, rzadko spotykane na rynku antykwarycznym kolczyki w formie chwostów w oryginalnym etui paryskiej firmy Cartier, słynny serwis Płaski projektu B. Wendorfa z wytwórni w Ćmielowie oraz wyroby ze szkła znanych francuskich wytwórni Legras i Baccarat.

Nazwa projektu – Zakup obiektów do kolekcji sztuki dwudziestolecia międzywojennego – art déco
Numer umowy 1220/UMWM/09/2019/KP-DU-III.3152.99
Kwota przyznanej dotacji – 82 200 zł

Dotacje

2018

Woda dla Wiączemina

Przyłącze wody – urzeczywistnione dzięki dotacji przyznanej przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – jest niezbędne do codziennego funkcjonowania Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku, miejsca chętnie odwiedzanego przez lokalną społeczność i turystów, organizatora wielu imprez kulturalnych, warsztatów, prelekcji, wystaw. Dzięki dotacji przyznanej przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Nazwa projektu – Budowa przyłącza wodociągowego do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim
Umowa Nr 52/UMWM/03/2018/NW-I-I/D
Kwota przyznanej dotacji – 31 131,17 zł

Przewóz dla pracowników, przewóz dla eksponatów

Dzięki dotacji przyznanej przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Muzeum Mazowieckie w Płocku kupiło bus marki Opel Vivaro.  Zakup był konieczny z uwagi na wyeksploatowanie  starego samochodu. Pojazd służy do przewozu eksponatów muzealnych oraz pasażerów, pozwala przy tym łączyć funkcje  przewozu ładunków gospodarczych i osobowych.

Nazwa projektu – Zakup samochodu osobowego
Numer umowy 11/UMWM/02/2018/NW-I-I/Dz
Kwota przyznanej dotacji – 130 000 zł

Konserwacja olenderskich pamiątek

Muzealna kolekcja olenderska znajdująca się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku jest największym w Polsce zespołem zabytków prezentujących życie nadwiślańskich osadników w środkowej Polsce. Znajdziemy wśród nich kolorowe meble, maszyny rolnicze, narzędzia stolarskie, środki transportu, wyposażenie kuchenne, narzędzia do wydobywania torfu, urządzenia do wyrobu olenderskiej specjalności czyli powideł z buraków cukrowych. Kolekcja jest prawdziwym unikatem. Zabytki zostały pozyskane w trakcie terenowych badań etnograficznych, jednak ich stan zachowania nie pozwalał na ich wykorzystanie wystawiennicze, które jest jednym z głównych zadań muzealnictwa. Dotacja przyznana przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i skuteczna realizacja zadania konserwatorskiego ma tym donioślejsze znaczenie, że równolegle z nim, powstawał nowy oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku czyli Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim. Aby móc wyposażyć pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze konieczne było przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich. Dotacja przyczyniła się zatem, nie tylko do uratowania bezcennego dziedzictwa kulturowego olendrów, ale wpisała się w projekt budowy skansenu.

Nazwa projektu – Konserwacja muzealiów prezentujących codzienne życie nadwiślańskich osadników
Numer umowy 400/UMWM/05/2018/KP-DU-III/3152.32
Kwota przyznaje dotacji – 180 000 zł