Elektryk poszukiwany

Muzeum Mazowieckie w Płocku zatrudni elektryka.

Wymagania:

– Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu,  kontrolno-pomiarowym.

– Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu,  kontrolno-pomiarowym. – posiadanie uprawnień na napięcie powyżej 1kV.

Oferujemy stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Oferty należy składać w sekretariacie muzeum lub na adres sekretariat@muzeumplock.eu w terminie do 13 stycznia 2023.

Udostępnij: