Dział Historii poszukuje pracownika

Muzeum Mazowieckie w Płocku ogłasza nabór na stanowisko pracy: pracownik merytoryczny – asystent/adiunkt/kustosz w Dziale Historii

Zakres obowiązków:

 • Gromadzenie i opracowanie naukowe zbiorów
 • scenariuszy wystaw stałych i czasowych z zakresu zabytkoznawstwa, historii Płocka i Mazowsza północnego oraz ich realizacja
 • przygotowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu dziejów Płocka i Mazowsza północnego oraz zabytkoznawstwa
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu wymienionych powyżej dziedzin
 • prowadzenie badań terenowych (wywiady, dokumentacja audiowizualna)
 • współpraca przy projektach realizowanych przez dział historii
 • współpraca w ramach projektów przygotowywanych przez dział promocji i edukacji
 • oprowadzanie po ekspozycjach stałych i czasowych
 • organizacja konferencji naukowych i tematycznych spotkań autorskich
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację projektów

Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku: historia, archiwistyka
 • znajomość języka  rosyjskiego lub niemieckiego (minimum w  zakresie podstawowym)
 • zainteresowania regionalizmem i zabytkoznawstwem
 • znajomość historii Płocka
 • umiejętność pisania tekstów naukowych i popularnonaukowych
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność
 • umiejętność budowania dobrych relacji interpersonalnych
 • rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pakiet świadczeń pracowniczych
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • przyjazną atmosferę

Dokumenty w postaci CV oraz listu motywacyjnego prosimy składać:

 • pocztą tradycyjną na adres Muzeum Mazowieckie w Płocku, 09-402 Płock, ul. Tumska 8
 • lub drogą mailową na adres sekretariat@muzeumplock.eu 
 • lub osobiście w sekretariacie muzeum (ul. Tumska 8, 09-402 Płock) do 9 lutego 2024 roku.

Po upływie tego terminu Muzeum skontaktuje się z wybranymi osobami.  

Do dokumentów należy dołączyć klauzulę o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Mazowieckie w Płocku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

 Administratorem danych uzyskanych w związku z nadaniem niniejszej wiadomości jest Muzeum Mazowieckie z siedzibą w Płocku. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@muzeumplock.eu. Dane są zebrane w celu komunikacji elektronicznej, w szczególności oferowania i świadczenia usług, rozliczeń lub marketingu własnego, na podstawie art. 6 pkt 1 lit a), b), c) lub f) Rozporządzenia 2016/679. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu lub do czasu wycofania zgody. Oprócz prawa wycofania zgody, przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji.

Udostępnij: