Informacje dla niepełnosprawnych

Dla zwiedzających

W Muzeum Mazowieckim w Płocku, (dotyczy głównej siedziby muzeum przy ul Tumskiej 8) nie ma barier architektonicznych (tzw. progów) dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dotyczy wózków inwalidzkich).

Na każde piętro jak i poniżej parteru budynku przy Tumskiej 8, gdzie znajdują się toalety również przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, można wjechać windą, która jest dodatkowo oznaczona odpowiednią naklejką.

Muzeum Mazowieckie w Płocku realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Można to zrobić nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w link poniżej:

http://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=muzeummazowieckieplock