Informacje dla niepełnosprawnych

Muzeum Mazowieckie w Płocku realizuje przedsięwzięcie grantowe „ Muzeum Mazowieckie w Płocku. Muzeum bez barier” finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W Muzeum Mazowieckim w Płocku, (dotyczy głównej siedziby muzeum przy ul Tumskiej 8) nie ma barier architektonicznych (tzw. progów) dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dotyczy wózków inwalidzkich).

Na każde piętro jak i poniżej parteru budynku przy Tumskiej 8, gdzie znajdują się toalety również przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, można wjechać windą, która jest dodatkowo oznaczona odpowiednią naklejką.

W recepcji budynku przy ul. Kolegialnej 6, siedzibie wystawy „Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco” znajduje się pętla indukcyjna.

Hol tego budynku posiada oznaczenia poziome i punktu uwagi, ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Toalety posiadają odpowiednie odznaczenia w Brajlu.

W budynku jest winda z przyciskami z oznaczeniami w Brajlu.

Pod numerem telefony 24 364 70 83 można zamówić przewodnika, który oprowadzi po wystawie osoby z niepełnosprawnością wzroku. Muzeum posiada 10 makiet 3D obiektów z wystawy art déco, które może udostępniać chętnym na takie oprowadzanie.

Muzeum Mazowieckie w Płocku realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Można to zrobić nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w link poniżej:

Tłumacz języka migowego online