Badania archeologiczne muzeum AD 2022 – są pierwsze pochówki

Na zdjęciu zrobionym z góry widoczny jest leżący w wykopanej w ziemi jamie szkielet ludzki. Obok niego tabliczka z napisem Płock i numerem, po drugiej miarka pozwalająca określić jego długość.

Muzeum Mazowieckie w Płocku planuje kontynuowanie badań archeologicznych związanych z cmentarzyskiem zlokalizowanym przy ulicy 1 Maja 3/5 i Kolegialnej 9.

W tym roku badaniami objęta została sąsiednia działka nr 763 [ul. Sienkiewicza 35]. Nie są to jednak prace szerokopłaszczyznowe jak w poprzednich latach, a wykopy sondażowe mające na celu ustalenie czy cmentarzysko ma swoją kontynuację również na tym terenie. W przypadku odkrycia grobów, planowane są większe prace wykopaliskowe w roku 2023. Badaniami archeologicznymi kierują będą Tomasz Kordala i Zbigniew Miecznikowski, finansowane będą one w całości z budżetu muzeum.

Archeolodzy Miecznikowskiego odkryli już pierwsze pochówki, będące kontynuacją średniowiecznej nekropolii zlokalizowanej przy ulicy 1 Maja 3/5 i Kolegialnej 9, badanej przez Dział Archeologii w latach 2019–2020.

Odkrycie grobów na sąsiadującej działce wskazuje na znacznie większy zasięg cmentarzyska, pozwoli również na lepsze zaplanowanie przyszłorocznych badań archeologicznych.

O wynikach tegorocznych prac wykopaliskowych będziemy informować na bieżąco.

Udostępnij: