Ukryty sztandar

W styczniu tego roku, w czasie promocji ostatniego numeru "Naszych Korzeni", pisma popularnonaukowego Muzeum Mazowieckiego w Płocku, prezentowaliśmy Puchar Przechodni Starosty Szubińskiego przyznawany w zawodach sportowych organizowanych z okazji Dorocznego Święta WF i PW. Zabytek ten, we wrześniu 1939 r. został przekazany na przechowanie przez żołnierzy polskich w miejscowości Januszew przebywającej tam rodzinie pani Stefanii Szymańskiej z Wyszogrodu. Po latach rodzina przekazała tę niezwykłą pamiątkę Muzuem Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej.
Niedługo później realizatorzy programu TV „Misja Skarb” znaleźli w IŁOWIE inne zabytki związane z okolicą Szubina. Są to gwoździe z drzewca sztandaru ukrytego w czasie walk we wrześniu 1939 roku w stodole. Wszystkie one są związane z gminami Łabiszyn i Szubin. Możemy przypuszczać że należały do którejś z formacji Obrony Narodowej wchodzącej w skład Armii Poznań.
W połowie sierpnia 1937 r. rozpoczęto tworzenie Batalionu Obrony Narodowej „Kcynia”. Obszar z którego rekrutowali się jego żołnierze obejmował właśnie powiaty: szubiński, żniński i chodzieski. Batalion podlegał gospodarczo 62 pp z Bydgoszczy i wchodził w skład Pomorskiej Brygady ON, jego dowódcą został mjr Franciszek Pawłowski. Oddział składał się z czterech kompanii: "Kcynia", "Żnin", "Szubin" i "Chodzież". Od 16 do 29 sierpnia batalion brał udział w ćwiczeniach Pomorskiej Brygady ON w m. Gruta koło Grudziądza. Wiosną 1939 r. batalion przeorganizowano na typ II, w tym samym czasie brygada, której batalion podlegał, zmieniła nazwę na "Chełmińska Brygada ON". 6 września żołnierze batalionu zasilili odtwarzany 24 pp., który od 15 września wraz z batalionem ON "Bydgoszcz" utworzył zgrupowanie pod dowództwem mjr. Gawrońskiego. Miało ono przejść w rejon Korzeń - Antoninów i zabezpieczyć przesmyki między jeziorami Zdworskie i Łąckie oraz między jeziorem Łąckim i wsią Stare Budy.
Na razie to tylko przypuszczenia. Dokładna analiza źródeł umożliwi odtworzyć do kogo należał ukryty w stodole sztandar.Powrót