Średniowieczna jama

Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Mazowieckim w Płocku na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku położonym przy ulicy Kolegialnej 9 są już właściwie na półmetku. Nasi archeolodzy i wspierający ich pasjonaci odkryli dotąd 95 grobów dawnych mieszkańców Płocka.

Jednak badane stanowisko to nie tylko groby, ale również znaleziska pochodzące z młodszych okresów. Widoczna na zdjęciu jama to wyeksplorowany obiekt archeologiczny datowany wstępnie na późne średniowiecze. W jej wnętrzu obok licznych fragmentów ceramiki i kości zwierzęcych natrafiono m.in. na grzebień kościany, żelazne nożyce, ostrogę oraz dno naczynia z solarnym znakiem garncarskim.

Znaki garncarskie na naczyniach są przedmiotem dyskusji badaczy. Upatruje się w nich m.in. funkcji magicznych lub traktuje jak znak znak-symbol garncarza, który wykonał naczynie.
Występują w okresie od X do połowy XIII w. W późniejszych okresach występują sporadycznie.

Badania przy Kolegialnej 9 potrwają do jesieni.Powrót