Skarby z wykopalisk na wystawie

18 listopada, o godzinie 17.00, serdecznie zapraszamy do kamienicy przy Tumskiej 8 na otwarcie wystawy podsumowującej dwuletnie badania archeologiczne (2019 - 2020) prowadzone na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku zlokalizowanym przy ulicy Kolegialnej 9 i 1 Maja 3/5 w Płocku.
Na ekspozycji będzie można obejrzeć najciekawsze zabytki - biżuterię, narzędzia, naczynia - odkryte przez archeologów, które dzięki zabiegom konserwatorskim w wielu przypadkach odzyskały swój dawny blask.
Badania archeologiczne na wymienionym wyżej stanowisku prowadzone były pod kierunkiem dr. Tomasza Kordali i mgr. Zbigniewa Miecznikowskiego z Muzeum Mazowieckiego w Płocku, a sfinansowane przez Urząd Miasta Płocka.
Podczas otwarcia archeolodzy MMP opowiedzą o wykopaliskach i ich wynikach, tego wieczoru swą premierę będzie miał także film zrealizowany przez Pawła Schiefera, poświęcony badaniom prowadzonym na cmentarzysku.


Powrót