Wielokulturowość na wystawie

Drodzy zwiedzający, mamy dla Was dwie wiadomości. Złą i dobrą.

Zła jest taka, że III piętro wystawy „X wieków Płocka” będzie nieczynne od 15 do 26 lutego tego roku.

Dobra wiadomość jest zaś taka, że owe chwilowe zamknięcie związane jest z pracami nad modernizacją tego fragmentu ekspozycji. Już niedługo będzie można oglądać tam całkiem nowe obiekty opowiadające historię wielokolturowości w Płocku na przełomie XIX i XX wieku.

Bo tak właśnie było – Płock w tamtym okresie był wielokulturowym i wielowyznaniowym tyglem, w którym obok siebie żyły społeczności katolicka, żydowska, prawosławna, ewangelicka i mariawici.

Żydzi przybyli do Płocka już około wieku XIII i aż do czasów drugiej wojny światowej byli drugą – pod względem liczebności – grupą społeczną w mieście. Ludność prawosławna, w większości pochodzenia rosyjskiego, zaczęła napływać do Płocka po 1815 r., gdy miasto stało się częścią Królestwa Kongresowego. Natomiast ludność ewangelicka pojawiająca się już wcześniej np. w związku z osadnictwem olenderskim, masowo napłynęła po drugim rozbiorze Polski (1793 r.). Wreszcie mariawici – wyznanie, które swój początek miało w naszym mieście i właśnie Płock obrało za swą główną siedzibę i miejsce budowy neogotyckiej Świątyni Miłości i Miłosierdzia.

Katolicy, Żydzi, prawosławni, ewangelicy, mariawici żyli w Płocku obok siebie, ale i ze sobą. Bo kiedy wychodzili ze swych świątyń spotykali się na gruncie gospodarczym, w szkołach, w towarzystwach dobroczynnych. I właśnie to piękne zjawisko chcemy oddać na aranżowanym na nowo fragmencie wystawy „X wieków Płocka”.

Co na nim znajdziemy? Gabloty poświęcone każdemu z wyznań, wizerunki świątyń, plan Płocka z początku XX wieku z zaznaczonymi miejscami, gdzie stały lub wciąż stoją synagoga, cerkiew, kościół ewangelicki, katedry katolicka i mariawicka, fotografie, dokumenty.

Już teraz, po raz pierwszy, choć zapewne nie ostatni, dziękujemy biskupowi Karolowi Babi i księdzu Eliaszowi Tarasiewiczowi za użyczenie w depozyt materiałów na potrzeby wystawy.

Gdy ekspozycja będzie gotowa – zaznaczcie w kalendarzu marzec! - ogłosimy to i zaprosimy wszystkich na podróż do wielokulturowego Płocka.Powrót