Wieczór adwentowy

Muzeum Mazowieckie 10 grudnia zaprosiło wszystkich na wieczór połączeń - wernisaż wystawy fotograficznej połączyło z koncertem, a atmosferę paryskiej katedry Notre Dame z pieśniami z północno-wschodniego Mazowsza.
Wystawa „Barwy światła – barwy ciszy Katedry Notre Dame w Paryżu” prezentuje fotografie Emilii Wandy Małkowskiej, z zawodu prawnika, z zamiłowania malarki i fotograficzki. Zdjęcia przedstawiają wnętrze paryskiej Katedry Notre Dame jeszcze przed tragicznym pożarem. Mury wiekowej katedry są tłem barwnych plam światła wpadającego do wnętrza przez witraże.

Wieczór wernisażu był jednocześnie wieczorem koncertu  Adama Struga „Pieśni adwentowe i maryjne".
Adam Strug to śpiewak, instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, pomysłodawca zespołu śpiewaczego Monodia Polska, praktykującego pieśni przekazywane w tradycji ustnej. W Płocku wykonał  pieśni adwentowe i maryjne w wariantach melodycznych zebranych  w wioskach drobnoszlacheckich płn.-wsch. Mazowsza. Poza utworami dworskimi i klasztornymi zaśpiewał także anonimy będące wyrazem pobożności ludowej.
- Jest to muzyka najpiękniejsza na świecie, a do tego nasza – pisze muzyk na swej stronie internetowej. - Nie masz bowiem – drogi Czytelniku – nic piękniejszego nad śpiewający, polski gmin. Jednak określenie „muzyka ludowa” jest w tym wypadku mylące: dominują tu barokowe partytury dworskie i klasztorne, które gmin przejąwszy uznał za swoje. Pomiędzy nimi odnajdujemy motywy niekłamanie ludowe, szlachetnością linii i słodkim ciężarem nie ustępujące dworowi. O tej części polskiej kultury śpiewając opowiadamy.
Adamowi Strugowi na lirze korbowej akompaniował Hipolit Woźniak.

Wystawę zdjęć Wandy Małkowskiej będzie można oglądać w Muzeum Mazowieckim w Płocku do końca stycznia. Wstęp wolny.Powrót