Świat utracony wkrótce w bożnicy

Świeża porcja wieści z Muzeum Żydów Mazowieckich.

We wrześniu 2021 roku, we współpracy z Żydowski Instytut Historyczny, planujemy wystawę z unikatowymi fotografiami żydowskiego świata utraconego.

Znajdą się na niej postacie sławne i takie, które być może ujrzycie po raz pierwszy; będzie też wątek płocki. Szczegóły wkrótce, tymczasem prezentujemy jedną z fotografii, z którą zetkniecie się na tej wystawiePowrót