Odkrycie przy Kolegialnej

Przy Kolegialnej 6, między nową, jeszcze nieotwartą częścią Muzeum Mazowieckiego w Płocku a naszą kamienicą przy Tumskiej 8, rozpoczęła się budowa. Powstają oficyny nowego skrzydła muzeum. W przyszłości mieścić się w nich będą m.in. duża sala konferencyjna i ekspozycje poświęcone wielkim płocczanom.

Równolegle z pracami ziemnymi pracownicy Działu Archeologii Muzeum Mazowieckiego prowadzą przy Kolegialnej nadzór archeologiczny. Teren ten bowiem znajduje się w strefie konserwatorskiej miasta. I – jak się okazało - faktycznie kryje pamiątki po historycznym Płocku.

Na placu budowy muzealni archeolodzy odkryli studnię datowaną wstępnie na XV-XVI wiek (z tego okresu pochodzą fragmenty ceramiki znalezione wewnątrz studni).
Zapewne nie rozstrzygniemy ponad wszelką wątpliwość komu służyła, kto pił z niej wodę i jak ta woda smakowała. Jest jednak szansa, że poznamy wiek studni. Jej wybrane elementy zostaną wysłane do datowania dendrochronologicznego, specjaliści określą czas powstania obiektu dzięki analizie przyrostów rocznych słojów drewna użytego do jego budowy. Z dokładnością nawet co do roku!Powrót