Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. Rozmowa o matce

"Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. Rozmowa o matce" - spotkanie z Wojciechem i Andrzejem Celińskimi poświęcone ich matce, Zofii Celińskiej, w ramach IV Płockich Dni Żydowskich i cyklu „Choćby jedno życie, choćby kromka chleba”, o Polakach ratujących Żydów w czasie Zagłady - 5 września 2016 r.