Fotograficzna kronika

Wieczór spod znaku "Spotkań z historią" (29 września) upłynął nam na wspomnieniach. Wspominaliśmy Władysława Kozłowskiego, znanego płockiego harcerza i fotografa. Wspominaliśmy też Płock sprzed lat, które Władysław Kozłowski uwiecznił na dziesiątkach tysięcy zdjęć.

Był to także wieczór podziękowań - dla innego znanego płockiego fotografa, pana Jana Waćkowskiego. Dla pani harcmistrz Jolanty Wojtulanis, komendantki płockiego hufca w latach 1984-2004, która po śmierci druha Władysława przekazała Muzeum Mazowieckiemu w Płocku jego przebogate archiwum negatywów.
Oraz dla pana Andrzeja Mickiewicza, muzealnego wolontariusza. Przekazane muzeum archiwum negatywów trzeba było bowiem wyczyścić, uporządkować i zeskanować, tak, by mogli z niego korzystać badacze, historycy, archiwiści, my wszyscy. Muzealnicy podjęli się gigantycznego zadania i pochylali się nad zdjęciami druha Władysława od początku lat 90. Od roku 2014 mogli liczyć na pomoc pana Andrzeja, który bezinteresownie, w ramach wolontariatu, opracował ponad 30 tys. klatek z liczącego blisko 60 tys. ujęć archiwum.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wrześniowych "Spotkań z historią".Powrót